Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

So prizemne temperaturne meritve zanesljive?

Kaj pravi znanost...

Trend segrevanja, izmerjen s termometri in sateliti, je enak na podeželju in v mestnem okolju.

Trditev skeptikov...

Vremenske postaje v ZDA so postavljene v bližini izpuhov klimatskih naprav, obkrožene z asfaltiranimi parkirišči, na pekoče vročih strehah ali v bližini pločnikov in stavb, ki sprejemajo in oddajajo toploto. Kar 89 % postaj ne zadošča pravilu Ameriške državne meteorološke službe, da morajo biti postaje 30 m proč od umetnega izvora toplote oziroma teles, ki oddajajo ali odbijajo toploto. (Watts 2009)

Pregled vremenskih postaj v ZDA je razkril, da nekatere od njih niso postavljene na najbolj primernem mestu. Ob tem se zastavi vprašanje o kvaliteti meritev na tovrstnih postajah.

Toda, organizacije, ki izvajajo meritve, pri obdelavi le teh upoštevajo lokalne toplotne učinke, na primer pri namestitvi postaje v bližini stavb ali letališke steze. To storijo z uteževanjem ali korekcijo meritev glede na podeželske postaje v okolici (homogenizacija podatkov). Študija iz leta 2009 je pokazala, da neprimerna lokacija številnih meteoroloških postaj ni pomembno vplivala na končni izračun temperaturnih trendov v ZDA.

Pomembnejše je dejstvo, da je pri izračunu temperaturnega trenda posamezni izmerek relativno manj pomemben kot recimo celoten vzorec naraščanja, upadanja ali stagniranja vrednosti v sklopu meritev z vseh postaj. Še več, odkar se je pojavilo vprašanje o kakovosti meritev, so raziskave pokazale, da kakršnakoli napaka, ki jo lahko pripišemo neprimerni lokaciji postaje, ni dovolj, da bi odločilno vplivala na izračun splošnega trenda segrevanja na nekem širšem območju.

Potrebno je tudi vedeti, da signal segrevanja in s tem podnebnih sprememb ne temelji zgolj na nizih prizemnih merilnih postaj. Druge, povsem neodvisne zbirke temperaturnih podatkov, z vremenskih balonov, satelitov, morja in oceanov, kažejo presenetljivo podobno sliko.

Zaupanje v podnebno znanost temelji na povezavi številnih podatkovnih nizov različnega izvora, kar zagotavlja trdni dokaz o globalnem trendu.

Translation by Slovenian Meteorological Society, New Username. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us