Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Er temperaturmålingene pålitelige?

Hva vitenskapen sier...

Flere studier på virkningen av varmeøyeffekten og klimapåvirkninger på mikronivå finner at de har ubetydelig effekt på langtidstrender, særlig på gjennomsnittet over store regioner.

Det klimaskeptiske argumentet...

Temperaturmålingene er upålitelige.

Amerikanske værstasjoner er plassert nær klimaanlegg, omgitt av asfalterte parkerings-plasser, på glohete hustak og nær fortau og bygninger som absorberer og stråler ut varme. 89 % av stasjonene oppfyller ikke kravene til den nasjonale værtjenesten om at værstasjoner skal være minst 30 meter unna kilder til kunstig varme eller stråling/refleksjon.

At det er et mål å forbedre temperaturdataene er noe vi alle kan være enige om, og på dette punktet er innsatsen til Anthony Watts og Steve McIntyre rosverdig. Deres antagelse om at en forbedring av temperaturdataene vil fjerne eller kraftig redusere den globale oppvarmingen er likevel feilaktig.

Korrigering av varmeøyeffekten

Når de samler temperaturdata, går NASA’s GISS langt for å fjerne mulige påvirkninger fra varmeøyeffekten. De sammenligner langtidstrender i urbane strøk og nærliggende landlige strøk. Så justerer de den urbane trenden så den stemmer over ens med den landlige trenden. Prosessen er beskrevet i detalj på NASAs nettsted (Hansen 2001).

I de fleste tilfeller fant de at den urbane oppvarmingen er liten og innenfor usikkerhetsmarginene. Det overraskende er at 42 % av de urbane trendene er kjøligere enn på landsbygda i nærheten siden værstasjoner i byer ofte er plassert i parker som er kaldere enn omgivelsene. Poenget er at de er klar over varmeøyeffekten og gjør en stor innsats for å korrigere for den når de analyserer temperaturdata. Mer om varmeøyeffekten...

Klimarevisjon og NASA’s "Y2K"-glipp

Steve McIntyres oppdagelse av en glipp i GISS’s temperaturdata er imponerende. Ikke misforstå, det var en pinlig feil fra NASA’s side. Men hvor stor betydning hadde den?

Figur 1 sammenligner den globale temperaturtrenden før og etter korreksjonen. Før feilen ble oppdaget, var trenden 0,185oC pr. tiår. Etter at korreksjonen var gjort var trenden fremdeles 0,185oC pr. tiår. Forandringen i det globale gjennomsnittet var mindre enn en tusendels grad. Mer om NASA’s Y2K-glipp

GISS temperature before and after Y2K adjustment

Figur 1: Global temperaturanomli før (røde kvadrater) og etter (svarte diamanter) NASA’s ”Y2K”-korreksjoner (Open Mind)

Andre bevis på stigende temperaturer

Trendene i overflatetemperaturer blir også bekreftet av flere, uavhengige kilder:

Skrevet av John Cook. Sist oppdatert 26. juni 2010.

 

Translation by HK, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us