Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Leto 1934 je bilo najtoplejše v merilnem nizu

Kaj pravi znanost...

Gledano globalno je leto 1934 v merilnem nizu 1880-2010 šele na okoli 60. do 70. mestu.

Trditev skeptikov...

»Avgusta 2007 je Steve McIntyre opazil nenavaden skok, ki se pojavi januarja 2000 v nizu ameriških temperaturnih podatkov. Obvestil je NASO, ki je priznala napako in jo bo odpravila pri naslednji posodobitvi podatkov. Najtoplejše v merilnem nizu ZDA je tako postalo leto 1934. Leto 1998, ki so ga občila glasno razglašala za najtoplejše, se je pomaknilo na drugo mesto.« (Daily Tech)

Leto 1934 je bilo v Združenih državah Amerike zelo toplo, hladnejše le od let 2006 in 1998 (NASA GISS). Kljub temu je pri globalnem segrevanju potrebno upoštevati temperaturne meritve vsega sveta, saj ZDA predstavljajo le 2 % zemeljskega površja. Drugod po svetu leto 1934 ni bilo tako toplo in se tako komajda drži na lestvici 70 najtoplejših let (obdobje 1880-2010) (NASA GISS, NCDC, HadCRU).

Podnebni skeptiki radi s prstom pokažejo na leto 1934 v ZDA kot dokaz, da zadnja leta niso neobičajna. A to je zgolj še en primer načrtnega izbora dejstev, ki podpirajo določeno trditev, ostalih podatkov pa ne upoštevajo. V svetovnem merilu se na lestvico desetih najtoplejših let uvrščajo le tista od leta 1998 dalje, med njimi so najtoplejša 2010, 2005 in 1998 (WMO).

Dejstvo, da so v preteklosti na določenih območjih beležili zelo topla leta, je slab dokaz proti podnebnim spremembam. Podnebna spremenljivost, nihanje temperatur v času in kraju, je bilo vseskozi prisotno in bo tako tudi ostalo. Pri antropogenih podnebnih spremembah pa se povprečna globalna temperatura površja na dolgi rok zvišuje in to na način, ki bo verjetno dramatično spremenil planet.

Translation by Slovenian Meteorological Society, New Username. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us