Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Ilmastonmuutoksen todisteet

Mitä tiede sanoo...

Ilmastonmuutokselle on monta riippumatonta todistetta Arktiksen ja Antarktiksen kiihtyvästä jäähävikistä kasvi- ja eläinlajien napoja kohti tapahtuvaan muuttoon.

Skeptinen argumentti...

"Data ilmastonmuutoksesta on epäluotettavaa eikä siihen voi luottaa."

Tieteilijät ympäri maailman kokoavat huolellisesti todisteita ilmastonmuutoksesta. Näihin todisteihin kuuluu seuraavat riippumattomat havainnot, jotka maalaavat yhdenmukaisen kuvan ilmaston lämpenemisestä:

 • Planeettamme energiatase on epätasapainossa ja kerää tasaisesti lämpöä (Hansen 2005, Murphy 2009Schuckmann 2009, Trenberth 2009)
 • Eläin- ja kasvilajit reagoivat aikaisempaan kevääseen. Eli - aikaisempi sammakoiden kutu, lintujen pesintä, aikaisempi kukinta, lintujen ja perhosten aikaisempi muutto (Parmesan 2003)
 • Puiden, kasvien, lintujen, nisäkkäiden, hyönteisten, kalojen, matelijoiden, ja meriselkärangattomien levinneisyysalueet siirtyvät napoja kohti (Parmesan 2003)
 • Arktinen ikirouta lämpenee syvemmältä (Walsh 2009) ja vähenee (IPCC AR4, section 4.7.2.3)
 • Globaali merenpinnan nousu kiihtyy (Church 2006)
 • Antarkiksen jäähävikki kiihtyy (Velicogna 2009), jopa Itä-Antarktiksella, jota aiemmin pidettiin niin vakaana, ettei se voisi menettää jäämassaa (Chen 2009)
 • Grönlannin jäähävikki kiihtyy (Velicogna 2009, van den Broeke et al 2009)
 • Jäätiköt kutistuvat maailmanlaajuisesti kiihtyvällä vauhdilla (WGMS 2008)
 • Arktisen merijään hävikki kiihtyy, hävikin vauhdin ylittäessä malliennusteet noin kolminkertaisesti (Stroeve 2007).
 • Tropopaussin korkeus kasvaa (Santer 2003, lehdistötiedote)
 • Suihkuvirtaukset siirtyvät napoja kohti (Archer 2008, Seidel 2007, Fu 2006)
 • Trooppinen vyöhyke levenee (Seidel 2007, Fu 2006)
 • Ennätysellisen kuumien päivien määrä suhteessa ennätyksellisen kylmien päivien määrään lisääntyy siten, että nykyään kuumia on kaksi kertaa enemmän kuin kylmiä (Meehle 2009, kts. lehdistötiedote).
 • Vuodenaikojen aikaistuminen (Stine 2009)
 • Järvien ja jokien jääpeite tulee myöhemmin ja lähtee aiemmin joka puolella pohjoista pallonpuoliskoa (Magnuson 2000, Hodgkins 2005)
 • Fyysisten ja biologisten järjestelmien muutokset maailmanlaajuisesti ovat yhdenmukaiset lämpenevien lämpötilojen kanssa (Rosenzweig 2008)
 • Ylempi ilmakehä jäähtyy ja supistuu, joka on yhdenmukaista lisääntyvien kasvihuonekaasujen ennustettujen vaikutusten kanssa (Lastovicka 2008)
 • Kasvien elinpiirit siirtyvät korkeammille paikoille (Lenoir 2008)

Translation by Ari Jokimäki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us