Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Dokazi o globalnem segrevanju

Kaj pravi znanost...

Vsi kazalci še vedno kažejo na to, da se podnebne spremembe še naprej dogajajo.

Trditev skeptikov...

Podatki o globalnem segrevanju so nezanesljivi in jim ne moremo zaupati.

Poročilo o podnebju za leto 2009, ki ga je izdala Ameriška državna uprava za ozračje in oceane (NOAA) sredi leta 2010, vsebuje veliko različnih vrst podatkov, in sicer od meritev od vrha atmosfere do globin oceanov. Kakšni so zaključki poročila? Omenjene neodvisne meritve nam nedvoumno kažejo, da se Zemlja segreva.

Povzetek na desetih straneh proučuje trende desetih glavnih kazalcev podnebja, pri čemer je uporabljenih 47 različnih sklopov podatkov. Vsi tisti kazalci, za katere se pričakuje, da bodo narasli v vedno toplejšem svetu, so dejansko narasli. Vsi tisti, za katere se  pričakuje, da bodo upadli, so upadli: 

Seznam desetih kazalcev:

  1. Temperatura zraka nad kopnim izmerjena na meteoroloških postajah. Verjetno poznate dvome skeptikov o temperaturnih nizih, ki so podvrženi vplivu mestnih toplotnih otokov, slabo postavljene meteorološke postaje, izpuščene podatke in tako naprej. To je edini kazalec, ki je podvržen vsem tem problemom. Če se prepirate z nekom, ki bo želel omejiti problematiko podnebnih sprememb na temperature zraka, ga spomnite na preostalih devet kazalcev. 
  2. Temperatura morske gladine. Najdaljši nizi meritev izvirajo iz leta 1850 in temperatura v zadnji dekadi je bila najvišja.
  3. Temperatura zraka nad oceani.
  4. Temperaturo spodnjih plasti ozračja merimo s sateliti približno 50 let. Po teh meritvah je bilo najtoplejše prvo desetletje 21. stoletja. Za vsako od zadnjih treh dekad velja, da je bila toplejša od prejšnje dekade.
  5. Količino toplote v oceanih merimo že več kot pol stoletja. Več kot 90% dodatne toplote, ki je posledica globalnega segrevanja, gre v oceane, kar prispeva k porastu morske gladine …
  6. Višina morske gladine. Meritve na obalnih vodomernih postajah segajo nazaj do leta 1870 in kažejo na pospešeno zviševanje morske gladine.
  7. Specifična vlažnost zraka, ki je narasla skupaj s temperaturo. 
  8. Masna bilanca ledenikov. Leto 2009 je bilo 19. leto zapored z negativno bilanco ledeniškega ledu na globalni ravni.
  9. Površina zasneženih območij na severni polobli v spomladanskem času, ki se je zmanjševala v preteklih dekadah.
  10. Morda se še najbolj dramatične spremembe dogajajo z morskim ledom na Arktiki. Satelitske meritve so na voljo od leta 1979, zanesljive meritev z ladij pa od leta 1953 dalje.  Septembrski obseg ledu na morju se je zmanjšal za 35 % od leta 1979. 

Vsi ti dokazi niso kot hiša iz kart in umik enega od dokazov (npr. dokaza o povišanju temperature zraka nad kopnim) ne bi povzročila, da bi se celotna teorija o antropogenem globalnem ogrevanju podrla. Na vse skupaj je potrebno gledati tako, da je npr. ogrevanje nad kopnim le eden iz niza dokazov, ki nam govorijo o globalnem segrevanju. Poleg tega pa je še veliko drugih dokazov, ki podpirajo antropogeno globalno segrevanje.  Da bi spodkopali te zaključke, bi morali izničiti vse dokaze, ki podpirajo to teorijo. Glede na to, da se dokazi še naprej kopičijo, bo to zelo težko storiti.

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us