Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Človekov "odtis" v globalnem segrevanju

Kaj pravi znanost...

Različne vrste neodvisnih raziskav potrjujejo človekov vpliv na podnebne spremembe.

Trditev skeptikov...

"V kaj smo prepričani skeptiki? Z zagovorniki antropogenega segrevanja se strinjamo, da se je od konca male ledene dobe leta 1850 naprej ozračje segrelo. Vprašanje pa je, zakaj se je to zgodilo. Zagovorniki menijo, da je bilo segrevanje zaradi človekovih vplivov, medtem ko smo skeptiki prepričani, da gre za naraven proces in da je človeški vpliv minimalen in vsekakor ni tako katastrofalen, kot ga je napovedal Al Gore". (Neil Frank)

Ob predstavitvi velikega števila dokazov, da se planet segreva, se veliko ljudi vpraša, kako smo lahko prepričani, da segrevanje povzročamo prav mi. Izkazalo se je, da ima opaženo segrevanje v sebi jasen človeški odtis.

Podobno kot v drugih znanostih je tudi v klimatologiji lažje izmeriti spremembo kot določiti povezavo med vzrokom in posledico. Vseeno pa obstaja več vrst dokazov, ki so klimatologe prepričali, da je trenutno globalno ogrevanje moč pripisati človeškim izpustom toplogrednih plinov (še posebej CO2). Spodnja slika prikazuje nekatere od teh.

Prvi štirje dokazi kažejo na to, da človek povečuje delež CO2 v zraku. Peti in šesti dokaz kažeta, da CO2 zadržuje več toplote. Zadnji štirje dokazi kažejo na to, da se opazovani vzorci segrevanja skladajo z napovedmi, kaj se bo zgodilo zaradi toplogrednega ogrevanja.

  1. Ljudje trenutno v ozračje izpustimo 30 milijard ton CO2 na leto.
  2. Delež kisika se zmanjšuje, saj se pri gorenju ogljikovodikov veže v CO2.
  3. CO2 iz fosilnih goriv se kopiči v ozračju.  To vemo na podlagi razlik v kemičnih lastnostih glavnih izotopov ogljika.
  4. Meritve koral so pokazale, da se je delež CO2 iz fosilnih goriv znatno povečal.
  5. S sateliti so izmerili, da Zemljino ozračje zadrži večji delež sevanja pri valovnih dolžinah, ki so značilne za absorpcijo pri CO2.
  6. Meritve pri tleh so potrdile, da se ta absorbirana toplota vrača nazaj proti Zemljinemu površju, ki se zato segreva.
  7. Povečan toplogredni vpliv naj bi povzročil, da se ozračje ponoči segreva hitreje kot podnevi, kar je bilo tudi dejansko zabeleženo.
  8. Če je segrevanje posledica Sončeve aktivnosti, potem bi se zgornji sloji ozračja (stratosfera) segreli skupaj z ostalimi deli. V primeru segrevanja zaradi toplogrednih plinov pa bi se stratosfera ohladila, saj je del toplote oziroma sevanja zadržane v spodnjih slojih atmosfere (v troposferi). Satelitske meritve so pokazale ohlajanje v stratosferi.
  9. Kombinacija toplejše troposfere in hladnejše stratosfere bi povzročila zvišanje tropopavze, sloja, ki loči obe plasti. To domnevo so meritve potrdile.
  10. Znanstveniki so napovedali skrčitev ionosfere, kar se je tudi uresničilo.

(Reference za naštete trditve najdete tukaj.)

Pogosto slišimo trditve, da so vzroki podnebnih sprememb ugotovljeni s pomočjo modelov in da nihče v resnici ne pozna vzrokov. Toda imamo celo vrsto empiričnih dokazov, ki vsi vodijo do zaključka, da človek povzroča segrevanje planeta.

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us