Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Ali se 500 znanstvenikov ne strinja s splošnim mnenjem glede podnebnih sprememb?

Kaj pravi znanost...

Podroben pregled študij, ki zavračajo antropogeno globalno segrevanje, pokaže, da veliko od teh člankov antropogenega globalnega segrevanja v resnici ne zavrača. Nekaj člankov, ki pa vseeno zavračajo antropogeno globalno segrevanje, pa le ponavljajo že jasno ovržene mite.

Trditev skeptikov...

Sodeč po poročilu WorldNet Daily-ja, ki temelji na analizi Hudsonovega inštituta (Hudson Institute) o recenziranih znanstvenih člankih, je več kot 500 znanstvenikov objavilo dokaze, ki zavračajo preplah zaradi antropogenega globalnega segrevanja. (American Conservative Daily

)

Zadnji napad na splošno sprejeto mnenje o globalnem segrevanju sta izvedla Dennis Avery in Fred Singer s trditvijo, da sta našla 500 recenziranih člankov, ki zavračajo trditev, da je globalno segrevanje v zadnjih dekadah posledica človekovega vpliva. V poskusih iskanja recenziranih znanstvenih člankov, ki nasprotujejo teoriji globalnega segrevanja, so skeptiki številne članke, ki dejansko ne nasprotujejo omenjeni teoriji, uvrstili na svoj seznam »skeptičnih« člankov. Avery in Singer očitno nadaljujeta s to tradicijo. 

Glavna ponavljajoča se tema 300 študij je ta, da so odkrile povezanost spreminjanja klime v preteklosti zaradi Sonca oziroma v povezavi s Soncem. Vsekakor ne velja, da naravni izvor preteklih podnebnih sprememb izključuje človekov vpliv na podnebje.

Glede povezanosti Sonca in globalnega segrevanja (ali pomanjkanja le-tega), je veliko empiričnih podatkov in študij, ki so zaključile, da je Sončev prispevek h globalnemu segrevanju minimalen. Nenazadnje, pripisovanje krivde Soncu glede globalnega segrevanja je intuitivno- če parafraziramo film Velika podnebna prevara: »človek je majhen …. Sonce veliko«. Težko je oporekati tej "kmečki logiki". Ampak kljub vsemu si po korakih še enkrat poglejmo, kako vemo, da spremembe na Soncu ne povzročajo globalnega segrevanja:

  1. Sonce je v preteklosti močno vplivalo na temperaturo in je bilo med glavnimi dejavniki podnebja; 
  2. Navidezna povezanost med Sončevo aktivnostjo in temperaturo na površju Zemlje se je končala v sedemdesetih letih 20. stoletja, ko se je začel izrazit trend globalnega segrevanja;
  3. Zato Sonce ne more biti glavni dejavnik globalnega segrevanja v zadnjih desetletjih.

Slika 1: Letni odklon povprečne globalne temperature (svetlo rdeča črta, referenčno obdobje 1951-1980) in 11-letno drseče povprečje odklona (temno rdeča črta), vir podatkov: NASA GISS. Letna Sončeva obsevanost (svetlo modra črta) in 11-letno drseče povprečje (temno modra črta)- vir podatkov je od 1880 do 1978 Solanki, 1979 do 2009 iz PMOD.

Z drugimi besedami lahko rečemo, da vse študije, ki kažejo korelacijo med Sončevo aktivnostjo in temperaturo, samo še podkrepijo mnenje, da ta povezanost ne obstaja več. Namesto, da bi te študije ovrgle splošno sprejeto mnenje o podnebnih spremembah, so to mnenje celo podprle.

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us