Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Gre za vpliv mikrolokacij

Kaj pravi znanost...

Vpliv mikrolokacij na temperaturo je minimalen. Tako na dobrih kot na slabih lokacijah je opažen enak temperaturni trend.

Trditev skeptikov...

Vremenske postaje v ZDA so postavljene v bližini izpuhov klimatskih naprav, obkrožene z asfaltiranimi parkirišči, na pekoče vročih strehah ali v bližini pločnikov in stavb, ki sprejemajo in oddajajo toploto. Kar 89 % postaj ne zadošča pravilu Ameriške državne meteorološke službe, da morajo biti 30 m proč od umetnega izvora toplote oziroma teles, ki oddajajo ali odbijajo toploto. (Watts, 2009)

Na spletni strani surfacestations.org so prostovoljci zbrali in popisali lokacije meteoroloških postaj v ZDA, kjer merijo temperaturo. Za vsako postajo posebej je razvidno ali je preblizu parkirišča, klimatske naprave ali česarkoli drugega, kar bi lahko vplivalo na same meritve. Ugotovljeno je bilo, da 89 % postaj ne ustreza zahtevam Državne meteorološke službe o postavitvi postaj na tak ali drugačen način. To vsekakor ni dobro. Ali to dokazuje, da je zabeleženo segrevanje v ZDA v resnici posledica slabe postavitve postaj na katere vplivajo umetni viri toplote?

Ne. Analiza podatkov v resnici pokaže, da je temperaturni trend na postajah, ki so postavljene v skladu z zahtevami, podoben trendu na tistih postajah, ki ne ustrezajo zahtevam o postavitvi. Na spodnjem grafu je prikazana primerjava trendov iz postaj, ki so na spletni strani surfacestations.org označene kot »dobro« in »slabo« postavljene. Razvidno je, da je na postajah, ki so »dobro« postavljene, celo prisoten nekoliko večji trend ogrevanja.

Slika 1: Odstopanje povprečne letne maksimalne in minimalne temperature od dolgoletnega povprečja na »dobro« in »slabo« postavljenih postajah. (Menne, 2010)

Prostovoljci si zaslužijo vse pohvale za opravljeno delo, saj so s tem izpostavili problem slabe postavitve postaj, kjer merijo temperaturo. Vendar pa dejstvo, da je tako na »dobro« kot na »slabo« postavljenih postajah prisoten enak trend ogrevanja dokazuje, da segrevanje v ZDA ni samo posledica problematičnih meritev. Temperature naraščajo po vsem svetu, ne samo v ZDA. Tako mikrolokacije postaj ne morejo razložiti porasta temperatur v ZDA, še manj pa v svetu.

Translation by Slovenian Meteorological Society, New Username. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us