Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Czy nie ma korelacji poziomu CO2 z temperaturą?

Co mówi nauka...

Nawet w czasie długotrwałego ocieplenia są krótkie okresy ochłodzenia z powodu zmienności klimatu. Krótkoterminowe ochłodzenie z ostatnich kilku lat jest w przeważającym stopniu spowodowane silną fazą la Nina na Pacyfiku i przedłużonym minimum słonecznym.

Argument sceptyków...

Nie ma korelacji między CO2 i temperaturą
"Globalne ocieplene w XX wieku zaczęło się nie wcześniej niż w 1910. Do tego czasu emisje CO2 już wzrosły przez wzmożone zużycie węgla, który zasilał rewolucję przemysłową... To powojenne uprzemysłowienie spowodowało szybki wzrost globalnych emisji, ale w 1945, gdy to się zaczęło, Ziemia była już w fazie ochładzania. W obliczu 32 lat szybko rosnących globalnych temperatur i tylko niewielkiego wzrostu globalnych emisji, po których przyszły 33 lata powolnego ochładzania przy szybkim wzroście globalnych emisji CO2, oszukańcze były twierdzenia IPCC, że emisje CO2 są główną przyczyną ocieplenia w XX w. Dzisiaj Ziemia się ochładza od 2002 pomimo dalszego szybkiego wzrostu globalnych emisji CO2" (Norm Kalmanovitch).

Zdjęcie przedstawia zabudowania i urządzenia na zboczu pokrytej częściowo śniegiem góry.

Obserwatorium na Mauna Loa na Hawajach - najstarsza stacja, w której prowadzone są stałe pomiary koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Zdjęcie: Mary Miller, Exploratorium, dzięki uprzejmości NOAA.

To, że wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze powoduje ocieplenie powierzchni planety, jest zgodne z prawami fizyki i udokumentowane licznymi pomiarami laboratoryjnymi. Potwierdzają to także pomiary satelitarne i tysiące obserwacji naziemnych.

Jak jednak wyjaśnić okresy, w których obok wzrostu koncentracji CO2 w atmosferze obserwowano spadek temperatur? Najczyściej ostatnio wspominany przykład to okres od 2002 roku. W tym czasie zmiany średniej temperatury globu wykazują trend bliski zera, podczas gdy koncentracja CO2 szybko rośnie. Jeśli ilość CO2 w powietrzu odpowiada za ocieplenie, to czy temperatura nie powinna stale rosnąć?

Więcej informacji na temat tego mitu jest na stronie Nauka o Klimacie:
Nauka o Klimacie

Translation by fraktal, New Username. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us