Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Onko ilmaston lämpenemisestä olemassa tieteellinen konsensus?

Mitä tiede sanoo...

Ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen kannalla on 19 maan tiedeakatemiat ja lisäksi monet ilmastotiedettä tutkivat tieteelliset järjestöt. Tarkemmin sanoen, 97% ilmastotieteilijöistä, jotka julkaisevat aktiivisesti ilmastoon liittyen, hyväksyvät konsensuksen kannan.

Skeptinen argumentti...

Petition Projektissa yli 31000 tieteilijää on allekirjoittanut vetoomuksen: "ei ole vakuuttavaa tieteellistä näyttöä sille, että ihmisen hiilidioksidipäästöt tulevat lähitulevaisuudessa aiheuttamaan Maan ilmakehän katastrofaalista lämpenemistä". (Petition Project)

Väistämättä tulee olemaan tieteilijöitä, jotka suhtautuvat skeptisesti ihmisen aiheuttamaan ilmaston lämpenemiseen. Kyselyssä 3146:lta luonnontieteilijältä kysyttiin kysymys: "Uskotko, että ihmisen vaikutus on merkittävä tekijä keskimääräisten globaalien lämpötilojen muutoksessa?" (Doran 2009). Yli 90%:lla osanottajista oli tohtorin tutkinto, ja 7%:lla oli MSc-tutkinto. Kaiken kaikkiaan, 82% tieteilijöistä vastasi kyllä. Mutta kaikkein mielenkiintoisinta oli vastausmäärät verrattuna ilmastotieteen osaamistasoon. Tieteilijöistä, jotka eivät olleet ilmastotieteilijöitä, eivätkä julkaisseet tutkimuksia, 77% vastasi kyllä. Vastaavasti, aktiivisesti ilmastonmuutoksesta julkaisevista ilmastotieteilijöistä 97,5% vastasi kyllä.


Kuva 1: Vastaukset kyselyn kysymykseen: "Uskotko, että ihmisen vaikutus on merkittävä tekijä keskimääräisten globaalien lämpötilojen muutoksessa?" (Doran 2009) Tavallisten kansalaisten tiedot ovat peräisin vuoden 2008 Gallup-kyselystä.

Kun taso ja erikoistuminen ilmastotieteessä kasvaa, niin tekee myös sen hyväksyminen, että ihmiset muuttavat merkittävästi globaalia lämpötilaa. Kaikista huomiota herättävintä on jako asiaa tuntevien ilmastotieteilijöiden (97,4%) ja tavallisten kansalaisten (58%) välillä. Tutkimus tekee johtopäätöksen: "näyttää siltä, että väittelyä ilmaston lämpenemisen oikeellisuudesta ja ihmisten toimien roolista ei suurilta osin ole olemassa niiden joukossa, jotka ymmärtävät ilmaston pitkän ajan prosessien vivahteet ja tieteellisen perustan. Haaste näyttääkin olevan ennemminkin se, miten tehokkaasti kommunikoida tämä tosiasia politiikan toimijoille ja yleisölle, jotka erheellisesti yhä luulevat aiheesta olevan väittelyä tieteilijöiden kesken."

Konsensuksen hyväksyvät tieteelliset järjestöt

Seuraavat tieteelliset järjestöt hyväksyvät konsensus-mielipiteen: "suurin osa ilmaston lämpenemisestä voidaan osoittaa johtuvan ihmisen toimista":

Tiedeakatemiat 19 eri maasta hyväksyvät konsensuksen. 11 maata on allekirjoittanut konsensus-mielipiteen hyväksyvän yhteislauselman:

 • Academia Brasiliera de Ciencias (Brasilia)
 • Royal Society of Canada (Kanada)
 • Chinese Academy of Sciences (Kiina)
 • Academie des Sciences (Ranska)
 • Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (Saksa)
 • Indian National Science Academy (Intia)
 • Accademia dei Lincei (Italia)
 • Science Council of Japan (Japani)
 • Russian Academy of Sciences (Venäjä)
 • Royal Society (Yhdistyneet Kansakunnat)
 • National Academy of Sciences (USA) (12.3.2009 uutistiedote)

Kirjeessä 18 tieteelliseltä järjestöltä Yhdysvaltain Kongressille sanotaan:

"Havainnot ympäri maailman tekevät selväksi, että ilmastonmuutos on tapahtumassa, ja tarkka tieteellinen tutkimus osoittaa, että ihmistoimista peräisin olevat kasvihuonekaasut ovat ensisijainen aiheuttaja. Nämä johtopäätökset perustuvat moniin riippumattomiin todisteisiin, ja vastakkaiset väitteet ovat epäyhteneviä suuresta määrästä vertaisarvioidusta tieteestä saadun objektiivisen arvion kanssa."

Vertaisarvioidun tieteen tutkimus

Kannattaa myös tutustua vertaisarvioituihin julkaisuihin - tieteilijöillä saa olla mielipiteensä, mutta heidän pitää perustella ne empiirisillä todisteilla ja tutkimuksilla, jotka läpäisevät vertaisarviointi-prosessin. Tutkimus, jossa tutkittiin kaikkia aiheesta "global climate change" vuosien 1993 ja 2003 välillä julkaistuja vertaisarvioitujen tutkimuksien tiivistelmiä, osoittaa, että yksikään papereista ei hylännyt konsensus-mielipidettä, että ilmaston lämpeneminen on ihmisen aiheuttama. 75% papereista oli konsensuksen kannalla, kun 25% papereista ei ottanut asiaan kantaa (esim. keskittyivät metodeihin tai menneiden ilmastonmuutoksien analyysiin). Lisää Naomi Oreskesin tutkimuksesta...

Klaus-Martin Schulten lista konsensuksen hylkäävistä tutkimuksista

Yllä sanottu ei tarkoita, etteikö olisi olemassa tutkimuksia, jotka hylkäävät konsensus-mielipiteen. Klaus-Martin Schulte tutki vertaisarvioituja tiivistelmiä vuodesta 2004 vuoden 2007 helmikuuhun ja väittää 32 tutkimuksen (6%) hylkäävän konsensuksen kannan. Näissä tapauksissa on valaisevaa lukea tutkimukset ja tarkistaa, hylkäävätkö ne todella konsensuksen, ja jos hylkäävät, mitkä niiden argumentit ovat. Voit lukea yhteenvedon Schulten skeptikkotutkimuksista täältä...

Translation by Ari Jokimäki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us