Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Ne postoji konsenzus

Što znanost kaže...

97% klimatskih stručnjaka se slaže oko toga da ljudi uzrokuju globalno zagrijavanje

Argument skeptika...

Ne postoji konsenzus

U projektu Peticija (eng. The Pettition Project) je 31 000 znanstvenika potpisalo slijedeću izjavu “Ne postoje uvjerljivi znanstveni dokazi da će ljudsko ispuštanje CO2 u predvidivoj budućnosti uzrokovati katastrofično zagrijavanje Zemljine atmosfere…” (Projekt Peticija)

U znanosti se konsenzus postiže u trenutku kada prestanu neslaganja između znanstvenika. Kada se prvi put postavi pitanje tipa “Što bi se dogodilo kada bismo dodali još CO2 u atmosferu?”, moguće je imati mnogo hipoteza o tome što su uzroci i posljedice. Tijekom vremena se svaka ideja ponovno i iznova ispituje (u procesu primjene znanstvene metode) jer svaki znanstvenik zna da reputaciju i čast dobiva ona osoba koja pronađe točan odgovor (a svi ostali postaju nebitna fusnota u povijesti znanosti). Gotovo će se sve hipoteze pokazati netočne tijekom razdoblja ispitivanja jer će samo jedna ispravno odgovoriti na pitanje i neće ostaviti veliki broj čudnih komadića koji se ne uklapaju. Loše teorije su obično neuredne.

Međutim, vrijeme ispitivanja teorije mora doći kraju. Postepeno, fokus istraživanja se sužava na smjerove koji imaju smisla, koji nadopunjuju razumijevanje te vrlo često dobra teorija pruža dodatne odgovore ili omogućava snažne prognoze koje upotpunjuju i potvrđuju samu teoriju.

Stoga je konsenzus u znanosti drugačiji od konsenzusa u politici. U znanosti nema glasanja. Znanstvenici prestaju s neslaganjima kada je težina jasnih dokaza uvjerljiva. Znanstvenici mijenjaju svoja razmišljanja na temelju dokaza i do konsenzusa se dolazi tijekom vremena. Ne samo da znanstvenici prestaju svađe, nego se počinju oslanjati na rad svojih kolega. Čitava znanost ovisi o tome što je prethodilo, te kada znanstvenik nastavlja prethodna istraživanja, priznaje rad drugih na način da citira njihove radove. Istraživanja koja su u temeljima znanosti o klimatskim promjenama su vrlo citirana od strane mnogih znanstvenika što pokazuje kako je teorija široko prihvaćena i da se mnogi oslanjaju na nju.

U znanstvenom polju klimatskih istraživanja, koje povezuje mnoge različite znanstvene discipline, konsenzus se može prikazati brojem znanstvenika koji su prestali dovoditi u pitanje što je uzrok klimatskih promjena. Pregled 928 sažetaka recenziranih sažetaka na temu “globalne klimatske promjene” i objavljenih između 1993. i 2003. pokazuje kako niti jedan znanstveni rad nije odbacio konsenzus vezan za stav kako su ljudske aktivnosti uzrok globalnog zagrijavanja (Oreskes 2004).

U nastavku istraživanja od strane skupine povezane sa Skeptical Science analizirano je preko 12 000 sažetaka recenziranih radova na temu “globalno zagrijavanje” i “globalne klimatske promjene” koji su objavljeni u razdoblju između 1991. i 2011. Pokazano je da se 97% radova koji se izjašnjavaju na temu uzroka globalnog zagrijavanja slažu da je uzrok globalnog zagrijavanja ljudska djelatnost (Cook 2013). Autori znanstvenih radova su također kontaktirani i pozvani da ocijene vlastite radove te je ponovno 97% radova koji su se izjasnili na temu uzroka klimatskih promjena potvrdilo ljudske aktivnosti kao uzrok globalnog zagrijavanja.

consensus pie chart

 

Vodeći autor John Cook je pripremio kratki video sažetak ovog istraživanja:

 

Nekoliko istraživanja je potvrdilo da “... rasprava o vjerodostojnosti globalnog zagrijavanja i uloge koju igraju ljudske aktivnosti je većinom nepostojeća među onima koji razumiju nijanse i znanstvenu osnovu dugoročnih klimatskih procesa” (Doran 2009). Drugim riječima, više od 97% znanstvenika koji rade u znanstvenim disciplinama koje doprinose istraživanju naše klime, prihvaćaju da su klimatske promjene gotovo sigurno uzrokovana ljudskim aktivnostima.

Trebamo također uzeti u obzir službena znanstvena tijela i njihova razmišljanja o klimatskim promjenama. Ne postoji nacionalna ili veća znanstvena institucija igdje u svijetu koja osporava teoriju antropogenih klimatskih promjena. Niti jedna.

U polju klimatske znanosti, konsenzus je jednoglasan: ljudske aktivnosti uzrokuju klimatske promjene.

Translation by IG, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us