Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Globální ochlazování v roce 2007 – skončilo globální oteplování?

Co říká věda...

Dramatické ochlazení v roce 2007 bylo vyvoláno silným stavem La Niña, který už v historii způsobil obdobné poklesy globální teploty. Tentokrát se na ochlazení podílela i nezvykle nízká sluneční aktivita.

Argument skeptiků...

Globální teploty v roce 2007 výrazně klesly

Lednem 2008 vyvrcholilo dvanáctiměsíční období globálních poklesů teplot, jak je udávaly všechny hlavních obecně uznávané indikátory. Soubory globálních teplot HadCRUT, RSS, UAH, a GISS zaznamenaly prudké poklesy v posledním roce (zdroj: Watts Up With That ).

Vada takové interpretace je způsobena vyvozováním závěrů o dlouhodobé změně klimatu z relativně krátkého období 13 měsíců. Obzvláště, když velká část tohoto ochlazení nastala během jednoho měsíce (leden 2008). Teprve z období let až desetiletí lze s jistotou rozpoznat klimatické trendy. V opačném případě hrozí zaměnění klimatu za počasí.


Obrázek 1: Syntéza TSI a tzv. relativní číslo slunečních skvrn (graf: Greg Kopp).

Tak jako tak několik důležitých otázek tehdy zůstalo – co způsobilo toto náhlé ochlazení, nešlo o začátek dlouhodobého trendu?

Působí slunce globální ochlazování?

Obecný konsenzus mezi skeptickými blogy byl, že snížená sluneční aktivita je onou příčinou. Slunce bylo právě na slunečním minimu – cyklus 23 právě skončil a cyklus 24 měl problém naběhnout. Bylo nejchladněji, jak je to jen v slunečním cyklu možné.

Nicméně pokles teploty o 0.6°C by vyžadoval dramatickou změnu intenzity slunečního záření (Total Solar Iradiance, TSI). Podle teoretických kalkulací Atmozu, TSI by musela klesnout na 1347,65 W/m2, aby způsobila ochlazení o 0,6 °C. Jinými slovy o 13 W/m2 pod současnou úroveň. To je absurdně moc vzhledem k tomu, že sluneční cyklus má rozsah jen tak 1,3 W/m2.

Nebo jinak, Camp 2007 užil empirický přístup k vypočítání slunečního vlivu na globální teploty. Určil, že sluneční cyklus přispívá 0.18 °C k ochlazení světových teplot, jak se slunce zeslabuje od maxima do minima. Primitivně extrapolováno, TSI by musela klesnout o 4,3 W/m2, aby způsobila ochlazení 0.6 °C.

Tak či tak, TSI by musela výrazně klesnout, aby mohla být považována za hlavní příčinu ochlazení v roce 2007. Co tedy slunce dělalo během posledních několika let?

atelitní měření neukázala za posledních několik let žádný výrazný pokles TSI. Naopak, sluneční příkon sleduje běžný zhruba jedenáctiletý cyklus, takže se stabilizuje, jak dosahuje svého minima. Pokud to tedy není slunce, co způsobilo ono ochlazení?

La Niña – pravděpodobný viník

V té době byl Pacifik ve fázi La Niña. Během La Niña studené vody vystoupají a ochladí velké oblasti rovníkového Pacifiku. To má za následek ochlazení atmosféry. Během období La Niña v roce 1999 klesly globální teploty o 0.5 °C.

Index jižní oscilace (The Southern Oscillation Index, SOI) je mírou La Niña. Kladný SOI odpovídá fázi La Niña. V roce 2006 byl Tichý oceán ve fázi El Niño. Koncem roku El Niño zesláblo a v polovině roku 2007 přešlo počasí do fáze La Niña. La Niña vrcholila kolem ledna 2008 a stala se nejsilnější La Niñou od roku 1999. Ve východním Pacifiku byla hladina oceánu o dva stupně chladnější oproti normálu, a to na ploše velikosti Spojených států.


Obrázek 2: Index jižní oscilace (graf: bom.giv.au).

(Přeložil Jan Kyselý, upravil a zveřejnil J. Hollan. Diskusi a mnoho dalších informací viz v závěru anglického originálu.)

Translation by jenikhollan, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us