Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Sončeva dejavnost in podnebje - ali je Sonce vzrok globalnega segrevanja?

Kaj pravi znanost...

Sončev izsev se je po letu 1970 le malenkostno spremenil in ni pomemben dejavnik v nedavnem globalnem segrevanju.

Trditev skeptikov...

V zadnjih stoletjih, ko je Zemlja postajala vse toplejša, je število Sončevih peg postopno naraščalo. Podatki kažejo, da Sončeva dejavnost vpliva na globalno podnebje – povzroča segrevanje. (BBC)

Do okoli leta 1960 so znanstvene meritve kazale, da se Sončev izsev, kot ga izmerimo na Zemlji, povečuje. V istem obdobju so meritve temperature zraka in oceanov nakazovale postopno ogrevanje Zemljinega površja. Zatorej ni presenetljivo, da so znanstveniki takrat obe dejstvi povezali v sklep, da se naš planet ogreva zaradi vse bolj vročega Sonca.

Nasprotno so meritve od 60. let 20. stoletja do danes pokazale, da se Sončev izsev v zadnjem času zmanjšuje. Sodeč po meritvah temperature zraka in oceanov pa je Zemlja postajala vse toplejša. To dokazuje, da vzrok segrevanja ne tiči v Soncu, temveč je nek drug dejavnik povzročil dvig temperature Zemljinega površja.


Slika 1. Časovni potek letne globalne temperature (rdeče) in solarne konstante (modro) skupaj z 11-letnim drsečim povprečjem. Vir temperaturnih podatkov je NASA GISS, podatkov o solarni konstanti v obdobju 1880-1978 Solanki in od 1979 do 2009 PMOD.

Verodostojne teorije, ki bi utemeljila, da Sonce povzroča opazovan dvig globalne temperature, ni. Zato pa fizikalne lastnosti toplogrednih plinov ponujajo edino dejansko in merljivo razlago globalnega segrevanja.

Translation by Slovenian Meteorological Society, New Username. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us