Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Solaktiviten og klima: er solen åsagen til den globale opvarmning?

Hvad siger videnskaben...

I de seneste årtier, mens den globale temperatur er steget, har solen vist en svag afkølende tendens. Solen og klimaet har bevæget sig i modsat retning i løbet af de sidste 35 år af den globale opvarmning.

Det skeptiske argument...

"Igennem de seneste par hundrede år har der været en støt stigning i antallet af solpletter samtidig med at jorden er blevet varmere. Tallene peger på, at solaktiviteten påvirker det globale klima og er årsagen til at jorden bliver varmere". (BBC)

Som leverandør af næsten al den energi til Jordens klima, har solen en stærk indflydelse på klimaet. Ved at sammenligne solen og klimaet gennem de sidste 1150 år fandt man temperaturer tæt op af solaktiviteten (Usoskin 2005).  Men efter 1975 vokser temperaturerne, mens solaktiviteten kun viste ringe eller ingen langsigtet tendens. Dette førte til konklusionen "i løbet af de sidste 30 år har solens totale udstråling, UV-stråling og kosmisk stråling ikke vist nogen nævneværdig tendens, således at i hvert fald den seneste opvarmning periode må have en anden årsag."

Faktisk antyder en række uafhængige målinger af solaktiviteten, at solen har vist en svag afkølende tendens siden 1960, samtidig med at den globale temperatur er vokset. I løbet af de sidste 35 år af den globale opvarmning har solen og klimaet bevæget sig i modsatte retninger. En analyse af solens variation konkluderede, at solen rent faktisk har bidraget til en lettere kølende effekt i de seneste årtier (Lockwood 2008).

  Global Temperature vs Solar Activity (Total Solar Irradiance)

Den årlig globale temperaturændring (tynd lyserød) med 11 års glidende gennemsnit af temperaturen  (tyk mørk rød). Temperaturer fra NASA GISS. Den totale soludstråling (tynd lys blå) med et 11 års lidende gennemsnit af TSI (tyk mørk blå). TSI målt 1880 til 1978 fra Solanki.TSI 1979 til 2009 fra PMOD.

Andre undersøgelser af solens indflydelse på klimaet

Denne konklusion bekræftes af mange undersøgelser, der kvantificerer solens indflydelse på den seneste globale opvarmning:

Erlykin 2009: "Vi konkluderer, at den maksimale nylige indflydelse på den gennemsnitlige overfladetemperatur på Jorden, der kan tilskrives solaktiviteten, er på 14 % af den observerede globale opvarmning."
 Bennestad 2009 :  "Vores analyse viser, at det mest sandsynlige bidrag fra solen til den globale opvarmning er på 7% ± 1 % for det 20. århundrede og er ubetydelig for opvarmningen siden 1980."
Lockwood 2008: "Det er vist, at solens bidrag til variationen i temperaturen siden 1987, er små og i nedadgående retning, og det bedste skøn er -1,3 % med usikkerhed på -0,7 % til -1,9%."
Lockwood 2008:"Konklusionerne fra vores tidligere artikel er, at solens energipåvirkning er faldet i de seneste 20 år, mens lufttemperaturen er fortsat med at stige. Det har vist sig at gælde for hele spektret af klimaets reaktion på forskelle i solen energipåvirkning. "
Ammann 2007: "Selv om solens og vulkaners påvirkning synes at dominere det meste af de langsomme klimatiske forskelle inden for de sidste tusind år, har påvirkningen fra drivhusgasserne domineret siden anden halvdel af sidste århundrede."
Lockwood 2007: "Den observerede hurtige stigning i den globale middeltemperatur, der er set efter 1985, kan ikke tilskrives solens variation uanset hvilken effekt der efterprøves og ligegyldigt hvor meget solens variation forstærkes."
Foukal 2006 konkluderer "De variationer, der er målt fra satellitter siden 1978 er for små til at have bidraget betydeligt til den accelererende globale opvarmning gennem de sidste 30 år."
Scafetta 2006 siger "siden 1975 er den globale opvarmning sket meget hurtigere end man med rimelighed kunne forvente fra solen alene."
Uroskin 2005  konkluderer "I løbet af de sidste 30 år har solens totale stråling, UV-stråling og kosmisk stråling ikke vist nogen nævneværdig tendens, således at i hvert fald den seneste opvarmningsperiode  må have en anden årsag."
Solanki 2004 har rekonstrueret antal solpletter i de sidste 11,400 år ved hjælp af kulstof-14 datering og han finder ”det er usandsynligt at variationen i solen har været den dominerende årsag til den kraftige opvarmning i løbet af de seneste tre årtier".
Haigh 2003 siger "observationsdata tyder på, at solen har påvirket temperaturen på 10-, 100- og 1000- årsbasis, men under hensyn til strålingspåvirkningen og resultaterne af energi-balance modeller samt generelle cirkulationsmodeller tyder det på, at opvarmningen i den sidste del af det 20. århundrede ikke udelukkende kan tilskrives solens påvirkning. "
Stott 2003 forøgede følsomheden for solen energipåvirkning i klimamodellerne og fandt stadigvæk " at størstedelen af opvarmningen over de sidste 50 år sandsynligvis er forårsaget af stigningen i drivhusgasser."
Solanki 2003 konkluderer "Solen har bidraget med mindre end 30 % af den globale opvarmning siden 1970".
Lean 1999 konkluderer, at "det er usandsynligt, at relationerne mellem sol og klima kan tegne sig for en stor del af opvarmningen siden 1970".
Waple 1999 finder ” at der kun er lidt der tyder på, at ændringer i solens stråling har en stor indflydelse på den nuværende opvarmningstendens."
Frölich 1998 konkluderer "tendenser i solens udstråling har kun bidraget lidt til stigningen på 0,2 C i den globale gennemsnitlige overfladetemperatur i det seneste årti."

Relaterede emner 
.   Andre planeters er opvarmning
Det skyldes den kosmiske stråling
Den globale opvarmning på Jupiter
.  Mars varmer op
· 
Den globale opvarmning på Neptun
·  Pluto er opvarmning
· 
Det er kosmisk stråling
· 
Det er solens variationer der forårsager den globale opvarmning

Yderligere visning 

Translation by Klaus Flemløse, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us