Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Kako se obnaša vodna para pri učinku tople grede?

Kaj pravi znanost...

Povečana koncentracija CO2 prispeva k večji količini vodne pare, toplogrednega plina, ki ojača segrevanje.

Trditev skeptikov...

"Vodna para je najpomembnejši toplogredni plin. V jesenskem večeru z jasnim nebom opazimo, da temperatura pada, ker toplota uhaja s površja. Če pa je oblačno, vodna para ujame toploto in ostane toplo. Primer iz In Salaha v južni Alžiriji: tam lahko opoldne izmerijo 52 °C, do polnoči pa temperatura pade na -3,6 °C. Vzrok za to je zelo malo vodne pare v atmosferi in to je potrditev, da je vodna para najpomembnejši toplogredni plin." (Tim Ball)

Ko skeptiki uporabljajo to trditev, poskušajo posredno povedati, da CO2 ni velik problem. Če CO2 ni tako močan toplogredni plin kot vodna para, ki je je že sedaj veliko v atmosferi, potem dodajanje še malo CO2 ne more biti tako slabo, ni tako? Dejstvo, ki ga ta trditev ne upošteva, je 'pozitivna povratna zanka', kot jo imenujejo znanstveniki. To zanko povzroča vodna para – saj je zaradi nje kakršnakoli temperaturna sprememba v ozračju večja kot bi bila sicer.

Kako deluje povratna zanka? Količina vodne pare v atmosferi je v neposredni povezavi s temperaturo. Če se dvigne temperatura, se več vode z izhlapevanjem spremeni v vodno paro in obratno. Torej, ko se dvigne temperatura (na primer zaradi CO2 iz fosilnih goriv), več vode izhlapi in se spremeni v vodno paro. Ker je vodna para toplogredni plin, dodatna vodna para povzroči, da se temperatura še bolj dvigne – to je pozitivna povratna zanka.

Za koliko vodna para okrepi segrevanje zaradi CO2? Raziskave so pokazale, da povratna zanka vodne pare v grobem podvoji segrevanje zaradi samega CO2. Torej, če imamo segrevanje za 1 °C, ki ga povzroča CO2, bo vodna para povzročila dodaten dvig za 1 °C. Če upoštevamo še druge povratne zanke, je skupno segrevanje zaradi vpliva 1 °C zaradi CO2 dejansko okoli 3°C.

Drugi vidik, ki ga je treba upoštevati, je, da voda izhlapeva s tal ali morja in pade na tla kot dež ali sneg. Na ta način se količina vodne pare v atmosferi močno spreminja v samo nekaj urah ali dneh kot posledica prevladujočega vremena na neki lokaciji. Torej, tudi če je vodna para najpomembnejši toplogredni plin, je relativno kratkoživ. Na drugi strani poteka odstranjevanje CO2 iz atmosfere z naravnimi procesi v geološkem merilu in tako odstranjevanje potrebuje veliko časa. Zato ostaja CO2 v naši atmosferi leta in celo stoletja. Majhna dodatna količina ima precej bolj dolgoročni učinek.

Zato imajo skeptiki prav, ko pravijo, da je vodna para najpomembnejši toplogredni plin. Tisto, česar pa ne povedo, je, da se temperaturne spremembe, ki jih povzroča CO2, dejansko celo povečajo zaradi povratne zanke vodne pare.

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us