Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Mit: Ociepla się też na innych planetach, więc to wina Słońca

Co mówi nauka...

Pewne pośrednie oznaki mogące świadczyć o ociepleniu zaobserwowano tylko na Marsie, Jowiszu, Neptunie, Plutonie i Trytonie (księżycu Neptuna) – kilku obiektach z ponad setki planet i księżyców w Układzie Słonecznym. Powodem wszystkich tych zjawisk nie może być wzrost aktywności słonecznej – od lat 50. XX wieku aktywność Słońca nie zmieniała się znacząco, a ostatnio spada. Co ważne, w przypadku każdego z wymienionych ciał niebieskich obserwowane ocieplenie można wyjaśnić zjawiskami nie związanymi z aktywnością słoneczną.

Argument sceptyków...

Naukowcy zaobserwowali globalne ocieplenie na Marsie. Może to też nasza robota? „Niektórzy ludzie myślą, że nasza planeta ma gorączkę. Jednak teraz naukowcy twierdzą, że również Mars się ociepla, że obserwujemy na nim ‘Marsjańskie ocieplenie’. Naukowcy zauważyli, że całkiem sporo planet w naszym układzie słonecznym się ociepla, w tym również Pluton. NASA stwierdziła, że południowa ‘czapa lodowa’ Marsa kurczy się trzeci rok z rzędu. Może Mars zaraził się gorączką od Ziemi? Jeśli tak, to pewnie Jowisz też złapał to choróbsko, bo i on się ociepla, podobnie, jak i Pluton.” (Fred Thompson).

Obrazek przedstawia ciąg planet Układu Słonecznego

Największe obiekty w Układzie Słonecznym, źródło: Wikipedia.

Sceptycy zarzucają klimatologom, że nie potrafią poprawnie zmierzyć temperatury Ziemi, ani z pomocą termometrów, ani licznych satelitów. Sami zaś z całym przekonaniem twierdzą, że w oparciu o nieliczne, prowadzone w krótkim czasie oraz z dużej odległości pomiary pośrednie, można dokładnie określić temperatury innych planet, a także (bez znajomości wcześniejszych ewentualnych tamtejszych zmian klimatu), wyciągać daleko idące wnioski o ociepleniu w całym Układzie Słonecznym i że ocieplenie na Ziemi nie wynika z działań ludzi, lecz raczej ze zwiększonej aktywności słonecznej.

Wnioski te są jednak sprzeczne z wynikami badań naukowych. Bezpośrednie pomiary aktywności Słońca pokazują, że w ostatnich dekadach aktywność naszej gwiazdy spada: nasza gwiazda wypromieniowuje coraz mniej energii.

Całkowita energia promieniowania słonecznego

Rysunek 1: Całkowita energia promieniowania słonecznego (Total Solar Irradiance - TSI) – średnie roczne i 11-letnia średnia biegnąca. Dane z lat 1880 – 1978: Instytut Maxa Plancka Badań Słońca (MPS); dane z lat 1979 – 2012: PMOD.

Jeśli jednak ilość płynącej ze Słońca energii nie rośnie, a wręcz maleje, to co może powodować ocieplenie na innych planetach? I czy rzeczywiście inne planety się ocieplają?

Więcej informacji na temat tego mitu jest na stronie Nauka o Klimacie:
Nauka o Klimacie

Translation by Irek Zawadzki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us