Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Zakaj se v izračunu povprečne globalne temperature uporabljajo podatki manjšega števila postaj in kako to vpliva na temperaturni trend?

Kaj pravi znanost...

Če bi pri izračunu globalne temperature upoštevali tudi podatke izpuščenih postaj, bi bil trend naraščanja temperature še nekoliko večji.

Trditev skeptikov...

Dva ameriška raziskovalca trdita, da so ameriški znanstveniki povečali trend globalnega segrevanja s tem, ko so pri izračunu globalnih temperatur izpustili meritve na tisočih merilnih mest, še posebej tistih z višjo nadmorsko višino oziroma s postaj z bolj severnih geografskih širin kot npr. iz Kanade. (Vancouver Sun).

Pogosto uporabljen argument skeptikov je tudi, da je zmanjšanje števila razpoložljivih postaj z meritvami temperature v 90-tih letih 20. stoletja prispevalo k izračunu višje globalne temperature. Trditev skeptikov se naslanja na predpostavko, da so bile izpuščene ravno tiste postaje, ki imajo manjši trend segrevanja. Razlog za to predpostavko je v tem, da so v devetdesetih letih prejšnjega stoletja znatno zmanjšali število meteoroloških postaj, ki jih uporabljajo za analizo globalne temperature.

Da bi lahko preverili to teorijo, je več neodvisnih raziskovalcev (npr. Tamino, Ron Broberg, Zeke Hausfather, Joseph iz Residual Analysis in drugi iz projekta Clear Climate Code Project) preverilo ali izpuščene postaje kažejo manjši trend segrevanja v primerjavi s tistimi, ki so jih obdržali za analizo globalne temperature. In kakšen je bil rezultat? Nekateri niso odkrili nobene razlike, nekateri pa so ugotovili, da imajo izpuščene postaje celo večji trend segrevanja.

Potrebno je poudariti, da je način izračunavanja globalne temperature dokaj neobčutljiv na zmanjšano število postaj, saj uporabljajo metode, ki pri analizi posameznih področij upoštevajo mnoge postaje s sosednjih območij.

Če povzamemo, so neodvisne raziskave pokazale na neresničnost trditve, da so bile izpuščene tiste postaje, ki kažejo manjši trend segrevanja. Raziskave kažejo celo nasprotno - da bi bil z upoštevanjem izpuščenih postaj trend segrevanja še nekoliko večji.

Translation by Slovenian Meteorological Society, New Username. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us