Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Himalájské ledovce: Jak IPCC pochybil a co říká věda

Co říká věda...

Ledovce se rychle zmenšují všude na světě, bez ohledu na 1 chybu v 1 odstavci zprávy IPCC čítající 3000 stránek.

Argument skeptiků...

IPCC se mýlil ohledně himálajských ledovců

„V roce 2007 vydal IPCC referenční zprávu, o níž se tvrdilo, že obsahuje nejnovější a nejpodrobnější výzkum vlivu globálního oteplování. Hlavním tvrzením bylo, že světové ledovce tají tak rychle, že ty v Himalájích by mohly vymizet do roku 2035. V posledních pár dnech vědci, kteří stáli za tímto varováním, přiznali, že bylo založeno na článku z populárního vědeckého časopisu New Scientist, zveřejněném osm let před vydáním zprávy IPCC z roku 2007. Rovněž se ukázalo, že sama zpráva z New Scientist byla založena na krátkém telefonickém rozhovoru se Syedem Hasnainem, nepříliš známým indickým vědcem z univerzity Jawaharlal Nehru v Dillí. Hasnain poté připustil, že toto tvrzení byla „spekulace“, která nebyla podložena žádným formálním výzkumem.“ (Times Online)

IPCC, Mezivládní panel pro změnu klimatu udělal v případě himalájských ledovců chybu. Oddíl 10.6.2 Čtvrté hodnotící zprávy (AR4) uvádí: „Pravděpodobnost vymizení (himalájských ledovců) do roku 2035 a možná i dříve je velmi vysoká, pokud se Země bude oteplovat současným tempem.“ Uvedené tvrzení nepřišlo z recenzované literatury ani nesplnilo důkazní směrnice IPCC.

Toto pochybení vzbudilo vlnu kritiky ohledně IPCC, AR4 a klimatické vědy jako celku, a to jak legitimní tak i nelegitimní:

Odpověděl IPCC na tuto chybu rychle a přičinlivě? Odpověď bohužel zní ne. Meziakademická rada (Inter Academy Council) ve svém hodnocení procesů a postupů IPCC uvádí, že IPCC trvalo déle než měsíc odpovědět na tuto chybu týkající se himalájských ledovců a dokonce ani poté výslovně neuznal chybu nebo neodvolal toto chybné tvrzení. Aby toho nebylo málo, bylo zdokumentováno, že IPCC reagoval rychleji na další předpokládané chyby ve zprávě (Leake 2010, Reuters 2010). Ačkoli je IPCC uznáván za své odborné příspěvky, existuje určitě prostor pro zlepšení, co se týče komunikace.

Má AR4 velké nedostatky? Je důležité poznamenat, že toto je jedna chyba v technickém dokumentu čítajícím na tři tisíce stran, což je procentní podíl chyb podobný tomu, jaký obsahuje Encyklopedia Britannica. „Tvrzení 2035“ nebylo zahrnuto v Technickém souhrnu, Shrnutí pro politické představitele ani v Souhrnné zprávě.

Ukazuje tato chyba tendenci IPCC přehánět negativní dopady změn klimatu, „alarmismus“? Ve skutečnosti je daleko více dokumentovaných příkladů, že AR4 je příliš konzervativní než příliš alarmující – v emisních scénářích, odhadech stoupání hladiny moří a tání arktického mořského ledu.

Podkopala ona chyba klimatické vědy obecně? Tvrdit, že tato chyba podkopává základní závěry ohledně klimatických změn, je absurdní. Chyba připadá na Pracovní skupinu II: Dopady, adaptace a zranitelnost, ne na Skupinu I: Fyzikální vědecké základy. Antropogenní původ klimatické změny je stále podporován mnoha řetězci nezávislých empirických dokladů a téměř každým vnitrostátním a mezinárodním vědeckým orgánem.

Co tedy recenzovaná věda říká o himalájských ledovcích?

Mnoho himalájských ledovců ustupuje zrychleným tempem (Ren 2006) a přibližně 500 milionů lidí je závislých na vodě z těchto tajících ledovců (Kehrwald 2008).

IPCC udělal nešťastnou chybu ve velmi dlouhém technickém dokumentu. Navíc reakce na toto opomenutí byla daleko od příkladné. Zvýraznění této chyby za účelem podkopání vědy o klimatu je nicméně klasický příklad „cherry-pickingu“ – je to nebezpečná hra s pěti sty miliony živobytí, která jsou v sázce.

(Přeložila Petra Sedláková, upravil a zveřejnil J. Hollan. Jde o překlad originální verze Basic. Podrobněji k této chybě a chybám neexistujícím viz zde - v témže adresáři jsou i české překlady vybraných dokumentů IPCC.)

Translation by jenikhollan, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us