Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Klima se mijenjala i prije

Što znanost kaže...

Klima odgovara na sve utjecaje u nekom trenutku. Ljudi su danas prevladavajući utjecaj.

Argument skeptika...

Klima se mijenjala i prije

"Klima se uvijek mijenja. Javljala su se i ledena doba i topla razdoblja kada su se aligatori mogli naći na Spitzbergenu. Ledena doba su se javljala u ciklusima od 100 tisuća godina u posljednjih 700 tisuća godina, a ranije u prošlosti su se javljala razdoblja moguće toplija od trenutnog unatoč nivoima CO2 nižima nego danas. U bližoj prošlosti imali smo pojavu srednjovjekovnog toplog perioda i malog ledenog doba." (Richard Lindzen)

Uobičajen argument skeptika jest da se klima prirodno mijenjala u prošlosti davno prije pojave SUV automobila i elektrana na ugljen, tako da ljudi ne mogu biti uzrok trenutnog globalnog zagrijavanja. Recenzirana istraživanja pokazuju da je ovaj argument netočan.

Važno je znati kako postoji nekoliko različitih utjecaja koji djeluju na Zemljinu klimu. Kada Sunce postaje sjanije, planet dobiva više energije i zagrijava se. Erupcijom vulkana u atmosferu se oslobađaju čestice koje reflektiraju sunčevo zračenje i planet se hladi. Kada ima više plinova staklenika u atmosferi, planet se zagrijava. Vrijedno je zapamtiti da bi bez plinova staklenika Zemlja bila ledena lopta.Ovi utjecaji se nazivaju forsiranja jer forsiraju promjene u srednjoj globalnoj temperaturi. Analiza prošlosti daje nam uvid u to kako je klima reagirala na takva forsiranja. Tako, na primjer, iz ledenih jezgri možemo saznati prošle promjene u temperaturi, nivo sunčeve aktivnosti te količine plinova staklenika i vulkanske prašine u atmosferi. Uzimajući u obzir mnogo različitih perioda i vremenskih skala, ukljućujući više tisuća godina ranije u prošlosti, naučili smo da kada Zemlja dobiva dodatnu toplinu, glečeri i morski led se tope a to uzrokuje pozitivnu povratnu spregu koja pojačava zagrijavanje. Postoje također i druge pozitivne povratne sprege i to je razlog zašto je planet iskusio dramatične promjene u temperaturi tijekom prošlosti.

Ukratko, prošlost nam pokazuje kako je naša klima vrlo osjetljiva na male promjene u toplini. Što to znači za današnjicu? U proteklih 150 godina koncentracija plinova staklenika je porasla 40 posto, uglavnom zbog izgaranja fosilnih goriva. Ovo dodatno “forsiranje” zagrijavaja planet više nego što ga je zagrijavalo tisućama godina. Iz Zemljine povijesti znamo da će pozitivne povratne sprege pojačati ovo dodatno zagrijavanje.

Zemljina klima se mijenjala u prošloti te ledene jezgre i druga mjerenja nam kazuju zašto. Na temelju ovog znanja i drugih tipova dokaza, znamo da ljudske emisije plinova staklenika zagrijavaju klimu.

Translation by IG, New Username. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us