Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Mit: Gwałtowny wzrost temperatur to efekt błędu w obliczeniach

Co mówi nauka...

Od publikacji pracy, w której pojawił się słynny wykres przypominający kij hokejowy (rok 1998) przeprowadzono liczne badania danych proxy z wielu różnych źródeł, w tym koralowców, stalagmitów, słoi drzew, odwiertów i rdzeni lodowych. Wszystkie potwierdzają początkowy wniosek: XX wiek był najcieplejszy od 1000 lat, a najbardziej dramatyczne ocieplenie wystąpiło po 1920 roku.

Argument sceptyków...

"Krzywe hokejowe, zarówno w raporcie, jak i w działaniach politycznych Ala Gore'a, a także wielu rządów (np. rząd Kanady rozesłał je wszystkim obywatelom) są jednym z koronnych dowodów na antropogeniczne - tj. wywołane przez człowieka - ocieplenie klimatu. Krzywe te, o czym wiemy od lat, są otrzymane w drodze "zadziwiająco" popełnionych błędów matematycznych w analizie danych (...)" (prof. Łukasz Turski)

Zdjęcie przedstawia dwoje naukowców w czerwonych kurtkach, zabezpieczających zamknięty w specjalnym pojemniku podłużny rdzeń lodowy. W tle lodowy krajobraz.

Naukowcy pakujący wydobyty właśnie rdzeń lodowy. Zdjęcie: Lora Koenig, NASA/GSFC.

Mianem „kija hokejowego” określa się rekonstrukcję dawnych temperatur na przestrzeni 1000 albo 2000 lat wykonaną przy użyciu analiz pierścieni przyrostu drzew, rdzeni lodowych, koralowców i innych śladów, które pośrednio wskazują temperaturę, tzw. proxy (Mann 1999). Odkryto, że przez ostatnie tysiąclecie świat stopniowo się ochładzał, po czym w XX wieku nastąpił nagły zwrot – średnie globalne temperatury zaczęły szybko rosnąć (kształt wykresu przypomina więc kij hokejowy). Główny wniosek jest taki, że globalne temperatury z ostatnich dekad były najwyższe w ciągu ostatniego 1000 lat.

Zmiany temperatury na półkuli północnej

Rysunek 1: Zmiany temperatury na półkuli północnej (niebieskie) oszacowane na podstawie wielu różnorodnych danych pośrednich (Mann 1999). Bezpośrednie pomiarowy instrumentalne w kolorze czerwonym. Widoczna duża niepewność (szary obszar) w miarę cofania się w przeszłość.

W 2004 roku opublikowano krytykę ‘kija hokejowego’ (McIntyre 2004), bazującą na argumencie, że jego kształt jest nieuchronnym wynikiem zastosowanych metod statystycznych (analiza składowych głównych). Twierdzono też, że wartości temperatury w XV wieku oszacowano na podstawie próbki z jednej sosny, oraz że wzrost temperatur w XX wieku nie jest statystycznie istotny.

Celem sprawdzenia tych podejrzeń w amerykańskim Narodowym Centrum Badań Atmosferycznych (NCAR) przeprowadzono niezależną ocenę rekonstrukcji Manna (Wahl 2007). Odtworzono temperatury z zastosowaniem różnorodnych metod statystycznych (z analizą składowych głównych oraz bez niej). W wynikach otrzymano nieznacznie różne temperatury początku XV stulecia. Najważniejsze wnioski z oryginalnej pracy zostały jednak potwierdzone – wartości średnich temperatur i ich wzrost obserwowany w ciągu kilku ostatnich dekad nie miały sobie równych w ciągu ostatnich 600 lat.

 

Więcej informacji na temat tego mitu jest na stronie Nauka o Klimacie:
Nauka o Klimacie

Translation by fraktal, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us