Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Se globalno segrevanje še vedno dogaja?

Kaj pravi znanost...

Vsi kazalci kažejo, da se globalno segrevanje nadaljuje.

Trditev skeptikov...

Globalno segrevanje se je končalo, začelo se je ohlajanje. Noben podnebni model ni napovedal ohlajanja Zemlje, ravno nasprotno. To pomeni, da so projekcije bodočega podnebja nezanesljive. (Henrik Svensmark)

Ko iščemo dokaze za podnebne spremembe, se moramo ozreti k različnim kazalcem. Čeravno je običaj, da začnemo pri temperaturi zraka, mora temeljit pregled zajeti čimveč različnih kazalcev: snežno odejo, taljenje ledu, temperaturo zraka nad kopnim in v oceanih. Študija iz leta 2010 vključuje deset kazalcev, ki so predstavljeni na spodnji sliki. Vsak od teh se spreminja v smeri, ki jo pričakujemo zaradi ogrevanja Zemlje.


Slika 1. Deset kazalcev segrevajočega se sveta. (Vir: NOAA

Vprašanje o zaustavitvi globalnega segrevanja je pogosto zastavljeno v luči nedavnega vremenskega dogodka kot je recimo obilno sneženje ali dež po suši. Globalno segrevanje je popolnoma skladno s tovrstnimi dogodki. Nenazadnje le ti predstavljajo zgolj vremensko spremenljivost. Za podnebne spremembe so pomembni dolgoročni, večdesetletni trendi, in ti kažejo, da se Zemlja še vedno in na žalost segreva. (NASA GISS, HadCRU, NCDC)

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us