Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Globalno zahlađenje: događa li se i dalje globalno zagrijavanje?

Što znanost kaže...

Prema svim pokazateljima, globalno zagrijavanje se i dalje događa.

Argument skeptika...

Radi se o zahlađenju

“Globalno zagrijavanje je zapravo prestalo te je započelo hlađenje. Niti jedan klimatski model nije predvidio hlađenje Zemlje, naprotiv. Ovo znači da su projekcije za buduću klimu nepouzdane.” (izvor: Henrik Svensmark)

U potrazi za dokazima o globalnom zagrijavanju, moramo tražiti mnogo različitih pokazatelja. Iako je prirodno započeti s temperaturom zraka, detaljnije istraživanje bi trebalo uključivati što više pokazatelja: sniježni pokrivač, otapanje leda, temperature zraka iznad kopna i mora, temperature površine mora itd. Svi ključni pokazatelji globalnog zagrijavanja prikazani ispod se mijenjaju u smjeru koji se očekuje u slučaju globalnog zagrijavanja.

Pokazatelji zagrijavajućeg svijeta temeljeni na površinskim, satelitskim i oceanskim mjerenjima, satelitskim mjerenjima energetske neravnoteže (tj. razlike između dolazne i odlazne energije na vrhu atmosfere), zatim glečerim, morskom ledu i ledenim pločama u povlačenju te rastuće morske razine i promjenama u sezonama.

Pitanje zaustavljanja globalnog zagrijavanja se često javlja u kontekstu nedavnih vremenskih događaja, npr. velikih snježnih oluja ili kiša koje prekidaju sušu. Globalno zagrijavanje je u potpunosti u skladu s ovakvim događajima; ipak su svi ovi događaji samo vremenski događaji. U slučaju klimatskih promjena, ono što je bitno jesu promjene na duljoj vremenskoj skali i trendovi. Iz mjerenja u posljednjih desetljeća i dulje, svi ovi trendovi ukazuju na to kako se svijet, nažalost, i dalje zagrijava.

Translation by IG, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us