Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Kaj pomeni povečanje sija Neptuna za globalno segrevanje?

Kaj pravi znanost...

Sonce se je hladilo, medtem ko se je Neptun segreval.

Trditev skeptikov...

Aprila 2007 je Heidi Hammel objavila študijo, ki primerja svetlost planeta Neptun in podnebne spremembe na Zemlji s spremembami Sončeve aktivnosti. Zaključila je, da čeprav ne kažejo statistične povezave (korelacije), so vzorci videti prepričljivi in na spreminjanje planetarnega podnebja bi lahko vplivale spremembe Sončeve aktivnosti.

Ta trditev je del širše trditve, da se tudi ostali planeti segrevajo. Če se to res dogaja v vsem našem sončnem sistemu, potem mora zagotovo Sonce povzročati naraščanje temperatur, tudi pri nas na Zemlji.

Nenavadno je, da zagovorniki te teorije nepopustljivo zavračajo najočitnejša dejstva, ki govorijo proti njej, saj temelji na redkih podatkih, ki jih imamo na voljo. Kaj sploh vemo o podnebju drugih planetov in njihovi zgodovini? V zadnjih petdesetih letih se je Sončeva aktivnost nekoliko zmanjšala, Sonce izseva manj energije. Te spremembe lahko razmeroma dobro merimo z Zemlje, pa tudi s pomočjo satelitov v orbiti nad njo. Zato težko spregledamo veliko nasprotje med dejstvi in trditvijo »podnebnih skeptikov«, da prav Sonce povzroča dviganje temperature.

Slika 1. Gostota pravokotno vpadnega toka Sončevega sevanja nad Zemljinim ozračjem. Vira podatkov: Solanki (1880-1978) in PMOD (1979-2009)

A če se je Sončevo sevanje ustalilo ali celo nekoliko zmanjšalo, kaj potem povzroča segrevanje planetov? Ali se, pravzaprav, sploh segrevajo?

Nekako osem od dvanajstih velikih nebesnih teles našega sončnega sistema naj bi se segrevalo. Nekateri, kot na primer Uran, naj bi se ohlajal. Vsi planeti na zunanjih orbitah veliko dlje časa krožijo okrog Sonca kot Zemlja. Zato je podnebje na njih lahko bolj kot ne le sezonsko. Saturn s svojimi lunami obkroži Sonce v tridesetih letih. Tri desetletja opazovanj torej opišejo šele eno Saturnovo leto! Uran obkroži sonce v 84 letih, njegova os je nagnjena za 98 stopinj. Zato so njegovi letni časi res ekstremni. Neptun še ni dokončal svojega obhoda okoli Sonca, odkar so ga leta 1846 odkrili!

Tule so planeti, na katerih, po mnenju skeptikov, prihaja do podnebnih sprememb:

  • Neptun: opazovanja svetlosti površine Neptuna in njegove največje lune, Tritona, naj bi kazala na segrevanje, ki bi ga naj povzročala povečana aktivnost Sonca. Dejansko pa se svetlost površine povečuje zaradi sezonskih sprememb na planetu, ampak zelo počasi! Poletje prihaja na Neptunovo južno poloblo in s tem pride tja več sončne svetlobe, ampak to se zgodi vsakih 164 let!
  • Jupiter: ideja, da se Jupiter segreva, temelji na napovedi oziroma pričakovanju, kajti segrevanja do sedaj še niso opazili. Klimatski modeli napovedujejo segrevanje vzdolž ekvatorja in ohlajanje na polih. Domneva pa se, da naj bi te spremembe okrepili viharji, ki se združujejo v en sam ogromen vihar, ki bi izničil prenos toplote po planetu. Skeptiki v tej svoji trditvi spregledajo dejstvo, da to ni pojav, ki bi ga že zaznali, in da sprememb po modelu ne povzroča Sončev izsev, ampak viharji in gibanje prahu.
  • Mars: mnenje, da se Mars segreva, prihaja iz neposrečenega enačenja vremena in podnebja. Vse skupaj sloni na dveh posnetkih, ki sta 22 let narazen. Na podlagi teh so nastale predpostavke, ki pa se niso izkazale za verjetne. Trenutno ni nobenega preverljivega dejstva, ki bi podpiral trditve, da se Mars segreva.
  • Pluton: otoplitve, ki naj bi jo kazal planet Pluton, ne razumemo povsem. Plutonovi letni časi so najmanj raziskani od vseh planetov. Za planetov obstoj vemo zgolj tretjino časa od njegove 248-letne orbite, poleg tega Plutona zaenkrat še ni obiskala nobena vesoljska sonda. »Dokaz« o spremembi njegovega podnebja temelji le na dveh opazovanjih iz let 1988 in 2002. To bi ustrezalo trem tednom vremenskih opazovanj na Zemlji. Različne teorije predlagajo, da bi morda lahko bila vzrok sprememb njegova zelo eliptična orbita, kot tudi precej nagnjena os vrtenja planeta. Eden od nedavnih člankov na to temo predlaga domnevo, da je ključna dolžina orbite, kot pri Neptunu. Sončna svetloba na Plutonu je 900-krat šibkejša kot na Zemlji.

Trditve, da se planeti našega sončnega sistema segrevajo zaradi povečane aktivnosti Sonca, so napačne. Sončeva aktivnost se je v zadnjih desetletjih zmanjšala. Le Pluton in Neptun kažeta nekoliko večjo svetlost. Segrevanje ostalih solarnih teles ostaja nedokazano.

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us