Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Mars lämpenee

Mitä tiede sanoo...

Marsin ilmastoa säätelevät pääasiassa pöly ja albedo eikä Marsin pitkäaikaiselle lämpenemiselle ole olemassa paljoa havaintoihin perustuvaa näyttöä.

Skeptinen argumentti...

"Tiedemiesten mukaan myös Mars on lämpiämässä. NASAn mukaan Marsin Etelänavan jäätiköt ovat kolmen peräkkäisen kesän aikana kutistuneet. Ehkäpä Maan kuume tarttui Marsiin. Jos näin on, niin eiköhän sama vilustuminen tarttunut myös Jupiteriin, koska se on myös lämpenemässä, kuten Plutokin. Mitähän yhteistä kaikilla näillä AURINKOkuntaamme kuuluvilla planeetoilla, kääpiöplaneetoilla ja kuilla mahtaisi olla? Hmmmm. Aurinko?" (Fred Thompson).

Pääasiallinen näyttö Marsin pitkäaikaiselle, planeetanlaajuiselle lämpenemiselle on peräisin tutkimuksesta Fenton 2007. Fenton vertasi avaruusalus Voyagerin vuonna 1977 Marsista ottamaa komposiittikuvaa Mars Global Surveyor:n vuonna 1999 koostamaan kuvaan (tutkimuksesta Geissler 2005). Vuoden 1977 kuvassa Mars oli kirkkaampi. Vuonna 1999 sen albedo oli pienempi ja eteläisellä pallonpuoliskolla havaittiin silmiinpistävän tummia alueita. Fenton laski yleisellä virtausmallilla näiden albedon muutosten aiheuttavan 22 vuodessa 0,65°C planeetanlaajuisen lämpenemistrendin.


Kuva 1: Kuvat Marsista vuosina 1977 (ylempi) ja 1999 (alempi). Kuva tutkimuksesta Geissler 2005.

Fenton katsoi lämpenemisen johtuneen Marsin pinnan pölystä, joka aiheutti muutoksen albedossa. Pölyllä on keskeinen rooli Marsin ilmaston säätelyssä (Kahn 1992). Auringon vaihtelevuus ei ole Marsin ilmaston pääasiallinen säätelijä. Tämä jättää kuitenkin avoimeksi tärkeän kysymyksen: Onko tulkinta Marsin pitkäaikaisesta lämpenemisestä oikea?

Laajempi näkökulma Marsin ilmastonmuutokseen

Asettaaksemme nämä tulokset laajempaan viitekehykseen meidän on ymmärrettävä Marsin ilmastoon vaikuttavat tekijät. Planeetanlaajuiset pölymyrskyt kasvattavat pinnan albedoa, koska ne levittävät vaaleaa pölyä tummille pinnoille. Myrskyn jälkeen noin vuoden sisällä erilaiset tuulet kuitenkin palauttavat albedon normaaliin, pienempään arvoonsa.

Vuoden 1977 kuva oli otettu hiekkamyrskyn levitettyä pintaa vaalentavaa pölyä Marsin eteläiselle pallonpuoliskolle. Ennen myrskyä planeetan albedo oli samaa suuruusluokkaa kuin uudemmissa mittauksissa (Szwast 2006).

Fenton teki johtopäätöksensä pitkäaikaisesta trendistä vertaamalla kahta päätepistettä. Tällainen sään tulkitseminen ilmastona on hyvin yleinen virhe (samanlainen kuin argumentti ilmaston viimeaikaisesta kylmenemisestä). Kun katsotaan suurempaa pistejoukkoa, ei pitkäaikainen trendi albedossa ole enää ilmeinen:


Kuva 2: Fentonin käyttämä otanta (vasen kuva, jossa vertraillaan kahta päätepistettä) ja koko otos (Mark Richardsonin luvalla).

Näennäinen pitkäaikainen lämpeneminen 1970- ja 1990-lukujen välillä johtui paljolti käytettyjen kahden ajankohdan valinnasta. "Kirkkaampi" vuoden 1977 kuva oli heti hiekkamyrskyn jälkeen otettu, kun taas "tummemmassa" vuoden 1999 kuvassa planeetta oli tavanomaisessa tilassaan. Ei ole olemassa paljoa todistusaineistoa, jonka mukaan Marsissa tapahtuisi pitkäaikaista, vuosikymmeniä kestävää lämpenemistä. Itse asiassa vuonna 2001 tapahtuneen pölymyrskyn jälkeen Marsin eteläinen pallonpuolisko oli jopa kirkkaampi kuin 1977 (Szwast 2006).

Johtopäätös

Havaintoaineiston perusteella ei voida varmuudella sanoa, onko Marsin ilmasto lämpenemässä. Kysymykseen auringon vaikutuksesta Maan ilmastoon löytyy kuitenkin runsaasti aineistoa. Tätä aineistoa on käsitelty useissa tutkimuksissa, jotka ovat tulleet johtopäätökseen auringon aktiivisuuden ja ilmaston välisen korrelaation loppumisesta 70-luvulla, jolloin nykyinen ilmaston lämpeneminen alkoi.

Argumentti, jonka mukaan Marsin lämpeneminen todistaa vääräksi ihmisen vaikutuksen Maan lämpenemiseen, menee siis pieleen kahdessa kohdassa: Marsin lämpenemiselle on olemassa hyvin vähän havaintoihin perustuvaa näyttöä ja Marsin ilmastoa säätelee pääasiassa pöly ja albedo, ei auringon vaihtelevuus.

Translation by AJ, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us