Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Mit: W Średniowieczu było cieplej niż dziś

Co mówi nauka...

Chociaż w trakcie Średniowiecznego Optimum Klimatycznego gdzieniegdzie było nadzwyczaj ciepło, jednak średnio rzecz biorąc planeta była chłodniejsza niż teraz. Obecne ocieplenie ma charakter globalny.

Argument sceptyków...

W średniowieczu było cieplej. Średniowieczne Optimum Klimatyczne było cieplejsze niż czasy obecne. To oznacza, że obecne ocieplenie nie jest wyjątkowe i dlatego musi być naturalne, a nie spowodowane przez człowieka.

Ruiny kościoła na Grenlandii

Ruiny kościoła w Hvalsey na Grenlandii. Zdjęcie: Frederik Carl Peter Rüttel, źródło: Wikipedia.

Średniowieczne Optimum Klimatyczne (Medieval Warm Period, MWP) miało miejsce w okresie 950-1250 i wiązało się z wyższymi temperaturami na niektórych terenach. W tym czasie morza wolne od lodu pozwoliły Wikingom skolonizować południową Grenlandię, a Amerykę Północną nawiedzały przedłużające się susze, które najprawdopodobniej doprowadziły do upadku kultury Anasazi.

Jak ciepło było w tym okresie? Czy powierzchnia Ziemi była gorętsza niż teraz?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy spojrzeć szerzej niż na kilka regionów i przyjrzeć się temperaturom w skali globalnej.

Wcześniejsze rekonstrukcje temperatury skupiały się na średniej globalnej (a czasem na jednej półkuli). Aby całościowo odpowiedzieć na pytanie dotyczące MWP, użyto ponad 1000 zestawów danych z pierścieni drzew, rdzeni lodowych, koralowców, osadów i innych proxy z obszaru obydwu półkul i stworzono globalną mapę zmian temperatury w ciągu ostatnich 1500 lat (Mann 2009). Średniowieczne Optimum Klimatyczne charakteryzowało się ciepłymi warunkami na dużej części Północnego Atlantyku, południa Grenlandii, Arktyki Eurazjatyckiej i części Ameryki Północnej. W tych miejscach temperatura mogła być wyższa niż w okresie bazowym 1960-1990. Na niektórych terenach było nawet tak ciepło jak obecnie. Jednak inne regiony, jak Azja Środkowa, północny zachód Ameryki i tropikalny Pacyfik były znacznie chłodniejsze niż w okresie 1960-1990.

Więcej informacji na temat tego mitu jest na stronie Nauka o Klimacie:
Nauka o Klimacie

Translation by fraktal, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us