Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Jupiterin ilmaston lämpeneminen

Mitä tiede sanoo...

Jupiterin ilmastonmuutos johtuu muutoksista sisäisessä turbulenssissa sisäisestä lämmönlähteestä johtuen - Jupiter säteilee ulospäin kaksi kertaa niin paljon energiaa kuin se vastaanottaa Auringosta.

Skeptinen argumentti...

Jupiter lämpenee

Uusi myrsky ja uusi punainen pilkku Jupiterissa viittaavat ilmastonmuutokseen, USA TODAY ja monet muut lähteet kertoivat eilen. Lämpötilan odotetaan muuttuvan jopa kymmenellä fahrenheitasteella planeetan eri osissa. Ainakin lähellä uutta pilkkua ja päiväntasaajaa on odotettavissa vähintään globaalia lämpenemistä (lähde: The Reference Frame).

Jupiteriin ilmestyi kolme valkoista soikiota vuosien 1998 ja 2000 välillä. Ne muodostivat uuden soikion, joka oli suunnilleen maapallon kokoinen. Aluksi se oli valkoinen, mutta muuttui ensin ruskeaksi ja sitten punaiseksi vuonna 2005. Punaisen pilkun virallinen nimi on "ovaali BA", mutta sitä on kutsuttu myös lempinimellä "pieni punainen pilkku".

Consolidation of Jupiter three white oval storms into one
Valkoisten "soikiomyrskyjen" yhdistyminen vaiheittain yhdeksi myrskyksi kolmen vuoden aikana.

Mikä ruokkii Jupiterin myrskyjä?

Auringon energia on Jupiterissa vain neljä prosenttia siitä, mitä me vastaanotamme maapallolla, eikä se ole läheskään tarpeeksi ruokkimaan Jupiterin turbulenttisia planeettakokoluokan myrskyjä. Jupiter säteilee avaruuteen kaksi kertaa enemmän energiaa kuin se saa Auringosta. Tämä sisäinen lämmönlähde muuttaa lämpövirran konvektion avulla kineettiseksi energiaksi, joka ruokkii Jupiterin myrskyjä (Ingersoll 2000, Gierasch 2000).

Miten Jupiterin ilmasto muuttuu?

Jupiterin lämpötila on suhteellisen yhtenäinen - napojen lämpötila on melkein sama kuin päiväntasaajan lämpötila. Tämä johtuu lämmön ja pyörteiden (valkoisten soikioiden) ilmavirtausten kaoottisesta sekoittumisesta. Valkoisten soikioiden heilahtelut loppuivat kun ne yhdistyivät, mikä heikensi lämmön siirtymistä Jupiterin päiväntasaajalta sen etelänavalle. Leveysasteiden 34°S:n (sama leveysaste kuin pienellä punaisella pilkulla) lähellä on ennustettu muuttuvan lämmön ja ilmavirtausten sekoittumista estäviksi esteiksi. Jos niin tapahtuu, Jupiterin päiväntasaajan alueet lämpenevät ja Jupiterin napa-alueet viilenevät. Joillakin alueilla keskimääräinen lämpötila saattaa muuttua jopa 5,5 °C (Marcus 2006).

Toisin sanoen Jupiteriin ei ennusteta globaalia lämpenemistä, vaan lämmön jakautumisen muutosta päiväntasaajan lämmetessä ja napojen viiletessä. On myös huomionarvoista, että tätä ilmastonmuutosta ei ole vielä havaittu - se on vain malleihin ja valkoisten soikioiden häviämiseen perustuva ennustus.

Seuraukset maapallon ilmastolle

Jupiterin myrskyjä ruokkii sisäinen lämmönlähde, mutta maapallo saa energiansa Auringosta (jossa ei ole tapahtunut pitemmän ajan lämpenemistrendejä 50:een vuoteen). Lisäksi Jupiterissa ilmastonmuutos tapahtuu sisäisten muutosten, eikä ulkoisen pakotteen vaikutuksesta. Mikä siis on Jupiterin ja maapallon ilmastonmuutosten yhteys? Yhteyttä ei ole.

Translation by Ari Jokimäki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us