Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Grenlandija je bila nekoč zelena

Kaj pravi znanost...

Ledeni pokrov na Grenlandiji obstaja vsaj 400.000 let. Morda so bila občasno  nekatera področja bolj zelena kot danes, vendar to ni bil splošen pojav.

Trditev skeptikov...

Sallie Baliunas, soavtor študije iz leta 2003, omenja zgodbo o Vikingih kot primer nenavadnega segrevanja okrog leta 1000. Vikingi so naselili Grenlandijo v začetku drugega tisočletja,  vendar, kakor pravi, so nekaj sto let kasneje izumrli, ker se je podnebje ohladilo. (William Cromie)

Ta argument skeptikov sloni na ideji, da če se je podnebje naravno tako spreminjalo v preteklosti, se lahko tudi danes. Očitna napaka pri tej ideji je, da vzrok, ki je vplival na segrevanje podnebja v srednjem veku (na primer aktivnost Sonca), ne more biti vzrok globalnega segrevanja danes. Več o tem lahko najdete v prispevku „Kaj nam o globalnem segrevanju povedo pretekle podnebne spremembe?“.

Je bila Grenlandija res zelena?

Ledeni pokrov na Grenlandiji je star najmanj od 400.000 do 800.000 let (Willerslev in sod., 2007). Gotovo je obstajal, ko so pred približno 1000 leti poimenovali otok. Torej, odkod prihaja zelena barva na Grenlandiji? Po legendi, ki jo omenja Wikipedia, je Erik Rdeči (Red) izpeljal dobro marketinško idejo s tem, da je reklamiral, da je Grenlandija zelena in tako privabil več naseljencev (če bi bil bolj domišljav, bi jo mogoče imenovali Rdeča dežela). Morebiti pa je ime izpeljanka od Engronelant ali Gruntland. Dejstvo je, da ledeni pokrov na Grenlandiji obstaja že zelo dolgo časa, čeprav je bilo podnebje v srednjem veku nekoliko toplejše, tako da so tam obstajali zeleni predeli.

Starodavna grenlandska DNK

Priporočamo vam branje dejanskih trditev avtorjev o svoji študiji. Študija povezuje segrevanje v preteklosti s spremembami Zemljine orbite ali z nagibom Zemljine osi glede na Sonce. Avtor Martin Sharp poudarja: „Lahko bi trdili, da to kaže na naraven vzrok za sedanje segrevanje, toda sedanja orbita tega ne potrjuje, tudi če upoštevamo še druge naravne vzroke“. Z drugimi besedami, „njihova študija ničesar ne pove o mehanizmih, ki povzročajo sedanje segrevanje“.

Po avtorju Eskeju Willersleviju ledeni pokrov Grenlandije „ni prispeval k dvigu morske gladine med zadnjo medledeno dobo. Toda to ne pomeni, da ne smemo biti zaskrbljeni zaradi globalnega segrevanja, saj je vendar očitno, da je dvig morske gladine za šest do sedem metrov med zadnjo medledeno dobo nekaj moralo povzročiti“.

Nazadnje Martin Sharp svari, da študija „ne dokazuje, da sedanjega globalnega segrevanja ni povzročil človek. Če ne drugo, bomo morda priča še višjemu dvigu temperature, kot smo sprva domnevali“.

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us