Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Mit: Problem wzrostu poziomu mórz jest przereklamowany

Co mówi nauka...

Liczne niezależne i wykonywane różnymi metodami pomiary wykazują stały wzrost poziomu morza w trakcie ostatniego stulecia.

Argument sceptyków...

Problem wzrostu poziomu mórz jest przereklamowany. „Mówi nam się, że poziom mórz rośnie i wkrótce nasze miasta zostaną zalane. Wszyscy wiedzą, że wyspa Tuvalu na Pacyfiku tonie... Jednak około 1990 roku stało się oczywiste, że odczyty lokalnych wodowskazów tego nie potwierdzają, nie ma żadnych dowodów na zatapianie wysp. Dlatego naukowcy z Uniwersytetu Flinders w Adelajdzie rozstawili nowe, nowoczesne wodowskazy na 12 wyspach Pacyfiku. Ostatnio projekt został zarzucony, ponieważ nie zarejestrowano żadnych zmian w poziomie morza na żadnej z 16 wysp w trakcie ostatnich 16 lat.” (Vincent Gray).

Jak pokazał w swojej pracy Gavin Schmidt, nie jest prawdą, jakoby wodowskazy na wyspach Pacyfiku nie pokazywały żadnego wzrostu poziomu morza. Przeciwnie: prawdziwe dane, pochodzące ze wszystkich stanowisk, pokazują wzrost poziomu wód.

A jak to wygląda globalnie?

Poziom mórz rośnie w wyniku topnienia lodów na lądach i wzrostu objętości (rozszerzania się) wód oceanu wraz ze wzrostem temperatury. Zjawisko to zagraża osiedlom i ekosystemom w strefie przybrzeżnej i jest dowodem globalnego ocieplenia.

Niebieska linia, przedstawiona na wykresie poniżej, wyraźnie pokazuje wzrost poziomu mórz. Widać również, że z upływem czasu poziom wody podnosi się coraz szybciej. Przebieg wykresu jest zgodny z trendem zmian średniej temperatury powierzchni Ziemi oraz z tempem topnienia lodowców.

Zmiany poziomu mórz

Rysunek 1: Zmiany średniego poziomu morza na Ziemi, wyniki pomiarów z wykorzystaniem wodowskazów (czarna linia z zaznaczonym na szaro przedziałem niepewności) oraz altimetrów satelitarnych (czerwona linia). Na niebiesko wykreślono linię trendu. Church 2008 .

Więcej informacji na temat tego mitu jest na stronie Nauka o Klimacie:
Nauka o Klimacie

Translation by Irek Zawadzki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us