Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Ali se ledeniki širijo ali krčijo?

Kaj pravi znanost...

Večina ledenikov se manjša in povzroča težave milijonom ljudi, ki so odvisni od pitne vode iz ledenikov.

Trditev skeptikov...

»Poročila prihajajo z vsega sveta: prvič v 250 letih rastejo ledeniki na Aljaski, v Kanadi, Novi Zelandiji, Grenlandiji in sedaj na Norveškem.« (JamulBlog)

Čeprav glaciologi merijo spremembe ledeniške aktivnosti iz leta v leto, lahko na podlagi dolgoročne spremembe zaključimo, »da se globalno umikanje ledenikov nadaljuje«. Nekateri skeptiki zameglijo to dejstvo tako, da izberejo posamezni ledenik, ali pa zanemarijo dolgoletne trende. Tako preusmerjene trditve ne obravnavajo najpomembnejših vprašanj o resničnem stanju ledenikov po vsem svetu.

Odgovor je ne samo jasen, ampak je dokončen in temelji na znanstveni literaturi. Globalno gledano ledeniki zelo intenzivno izgubljajo led (slika 1). Še vedno v nekaterih okoliščinah ledeniki izgubljajo ali pridobijo več ledu kot je tipično za določeno regijo, toda dolgoročni trendi so enaki.

Slika 1. Dolgoročne spremembe prostornine ledenikov. Povzeto po Cogley (2009).

Prav tako je zelo pomembno upoštevati, da sprememb ledenikov ne narekujejo samo temperature, ampak tudi padavine. Tako v nekaterih okoliščinah segrevanje povzroči povečanje padavin in tako pride posledično do večje akumulacije ledu. Tak pojav so zabeležili na jugozahodu Norveške v devetdesetih letih 20. stoletja (Nesje in sod., 2008). Seveda so spremembe ledenikov lahko odvisne od lokalnih dejavnikov, vendar so tovrstne spremembe vpete v jasen dolgoročen trend zmanjševanja prostornine ledenikov, ki se je zelo pospešil po letu 1970.

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us