Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Koliko prispeva metan h globalnemu segrevanju?

Kaj pravi znanost...

Medtem ko je metan bolj intenziven toplogredni plin kot CO2, je slednjega v ozračju več kot 200-krat več.  Zaradi tega prispeva metan h globalnemu segrevanju ozračja le 28 % delež prispevka ogljikovega dioksida.

Trditev skeptikov...

V poročilu Združenih narodov so zapisali, da hitro naraščajoče število goveda predstavlja največjo grožnjo za podnebje, gozdove in divjad. Gojenje živine je vzrok za kar 18 odstotkov toplogrednih plinov, ki povzročajo globalno segrevanje - več kot avtomobili, letala in vse druge oblike prevoza skupaj. Poraba goriva za proizvodnjo gnojil, s katerimi pospešujejo kmetijsko proizvodnjo krme, ki služi za proizvodnjo mesa in za njegov prevoz – poleg tega pa še čistijo vegetacijo za pašne površine - proizvaja 9 odstotkov vseh emisij ogljikovega dioksida, ki je najpogostejši toplogredni plin. Živali proizvajajo tudi veliko lastnega plina ter gnoja in tako oddajajo več kot tretjino izpustov metana, ki prispeva h globalnemu segrevanju 20-krat več kot ogljikov dioksid. (Vir: Geoffrey Lean)

Medtem ko je metan bolj intenziven toplogredni plin kot CO2, je slednjega več kot 200-krat več v ozračju. Npr. trenutna raven CO2 v ozračju je okoli 390 ppm (delcev na milijon), medtem ko je metan na ravni 1,75 ppm. Prav zato količina metana pomeni le 28% segrevanja, ki ga prispeva CO2.

Spodnji diagram prikazuje doprinos različnih snovi, ki vplivajo na podnebje (metan – CH4 je takoj za ogljikovim dioksidom – CO2).

Slika 1. Relativni sevalni prispevek na vrhu troposfere za različne snovi. Trenutno najpomembenjši dejavniki v podnebnih spremembah so ogljikov dioksid, metan in aerosoli. Neposredni vpliv toplogrednih plinov je sorazmerno dobro poznan, največja negotovost (črna navpična palica) pa je pri posrednem vplivu aerosolov.

Vsekakor pa to ne pomeni, da lahko metan zanemarimo – zmanjšanje ravni metana je zagotovo tudi cilj, ki ga moramo uresničiti. Pred nekaj leti je že kazalo, da se je raven metana po predhodnem hitrem naraščanju v ozračju ustalila (Dlugokencky, 2003). Meritve zadnjih let pa zopet kažejo na ponovno, morda dolgotrajnejše naraščanje koncentracije metana. (NOAA ESRL)

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us