Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Ali grenladnski ledeni pokrov pridobiva ali izgublja maso?

Kaj pravi znanost...

Grenlandija kot celota izgublja led, kar potrjujejo tako satelitske kot prizemne meritve.

Trditev skeptikov...

Mednarodna skupina klimatologov in oceanografov je ocenila, da se je v obdobju 1992-2003 v pasu nad 1500 m nadmorske višine ledeni pokrov na Grenlandiji povečeval za 6 cm na leto. Vodilni avtor, Ola Johannessen, razlaga, da se je ledeni pokrov debelil na račun povečanja snežnih padavin, ki so posledica spremenljivosti regionalne atmosferske cirkulacije, imenovane severnoatlantska cirkulacija (NAO) (Vir: Latest Scientific Studies Refute Fears of Greenland Melt)

Anekdote o različnih strukturah na grenlandskem ledenem pokrovu, ki so jih pod sabo pokopale snežne padavine, zavaja nekatere skeptike - ti verjamejo, da se ledeni pokrov Grenlandije debeli. Kot vedno, kadar želimo najti resnico, je najbolje slediti rezultatom znanstvenikov, ki raziskujejo določeno temo. V tem primeru masno bilanco grenlandskega ledenega pokrova.

Znanost potrjuje znatno tanjšanje ledenega pokrova Grenlandije (slika 1), ki se je drastično pospešilo po letu 2000.

Slika 1. Ocenjena sprememba masne bilance grenlandskega ledenega pokrova od leta 1950 dalje z uporabo treh različnih merilnih metod (Jiang in sod., 2010). Več o merilnih tehnikah masne bilance ledu najdete na tej povezavi.

Dokazi, pridobljeni z različnimi merilnimi tehnikami, ne potrjujejo le tanjšanja grenlandskega ledenega pokrova, temveč nas opozarjajo, da se to dogaja vedno hitreje (Velicogna, 2009). Nadaljnje meritve kažejo, da se je do pred kratkim ledeni pokrov tanjšal večinoma na jugu in jugozahodu, zdaj pa je tanjšanje opazno tudi na severozahodnem delu ledenega pokrova (Khan in sod., 2010)

Čeprav se je na višjih nadmorskih višinah pokrov nekoliko odebelil, so izgube ledu na nižjih nadmorskih višinah (Wouters in sod., 2008), na robu ledenega pokrova - kjer ledeniki nosijo led v ocean, veliko hitrejše in zato mnogo večje kot akumulacije ledu na sredini pokrova (Rignot in Kanagaratnam, 2006).

Na podlagi tega lahko zaključimo, da so izgube ledu na Grenlandiji obsežne. Omejene so na rob ledenega pokrova, kjer zelo hitro premikajoči se ledeniki nosijo v oceane veliko več ledu, kot se ga nabere na višjih nadmorskih višinah na sredini ledenega pokrova. Izčrpen opis mehanizmov tanjšanja ledenega pokrova najdete na tej povezavi.

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us