Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Mit: To naturalny, 1500-letni cykl zmian klimatu

Co mówi nauka...

Naturalne cykle, zmieniające rozkład energii w systemie klimatycznym, nie odpowiadają za globalne ocieplenie.

Argument sceptyków...

To cykl 1500-letni. „W każdym z nich [zbiorów danych o historycznym klimacie] widoczny jest ten (z grubsza 1500-letni) cykl. Po raz pierwszy odkryto go w rdzeniach lodowych z Grenlandii. Potem zauważono go w osadach oceanicznych z Atlantyku. A teraz znajduje się go wszędzie, nawet w stalagmitach. […] Może on odpowiadać za obecne ocieplenie.” (Fred Singer)

Stwierdzenie, jakoby obecne globalne ocieplenie było częścią 1500-letniego cyklu zmian globalnych średnich temperatur powierzchni Ziemi, jest bardzo interesujące. Jego zwolennik musi z jednej strony zaakceptować fakt występowania globalnego ocieplenia (czemu wiele osób wciąż zaprzecza), a z drugiej – zaprzeczyć istnieniu efektu cieplarnianego , zjawiska, które opisano niemal 200 lat temu i którego nie neguje nawet wiele osób sceptycznych wobec ludzkiego wpływu na obecną zmianę klimatu.

Wspomniany 1500-letni cykl zaobserwowano głównie w badaniach rdzeni lodowych. Wynikał on z mechanizmu ogrzewania się północnej półkuli, zsynchronizowanego z ochładzaniem się półkuli południowej. Jest to więc kwestia dystrybucji energii w obrębie planety – całkowita energia zgromadzona w układzie nie ulega przy tym zmianie.

Tymczasem spowodowane przez człowieka globalne ocieplenie wywołane szybkim wzrostem koncentracji CO2 w atmosferze w ciągu ostatnich 200 lat (do blisko 400 ppm, w porównaniu do wartości poniżej 300 ppm, jakie utrzymywały się przez poprzednie 800 tysięcy lat) wiąże się z magazynowaniem w układzie klimatycznym (przede wszystkim w oceanach ) coraz większego ułamka dostarczanej przez Słońce energii.

Więcej informacji na temat tego mitu jest na stronie Nauka o Klimacie:
Nauka o Klimacie

Translation by Irek Zawadzki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us