Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Vizualizace „Kolik ztrácíme ledového Grónska?“

Příští týden (v květnu 2010) budu přednášet na Queenslandské univerzitě, tak jsem si řekl, že bych na stránkách Skeptical Science zkusil otestovat novou vizuální metaforu. Při debatování o klimatu se často ztrácíme v množství dat a statistických analýz a přitom zapomínáme, jaký je skutečný rozsah dopadů našeho chování na klima. Názorným příkladem je množství ledu, které se ztrácí z Grónska. Když vědci mluví o úbytku ledu z ledového příkrovu v Grónsku, mluví o gigatunách ledu. Jedna gigatuna ledu je jedna miliarda tun. Abychom si mohli představit, kolik ledu to je, představme si kostku ledu, která je jeden kilometr vysoká, jeden kilometr široká a jeden kilometr dlouhá (ok, kraje jsou ve skutečnosti dlouhé 1055 metrů, protože led má menší hustotu než voda, zaokrouhlil jsem to pro lepší představu). Inspiroval jsem se z filmů o invazích mimozemšťanů, dobrým měřítkem pro ilustraci toho, kolik je gigatuna ledu, je srovnání se slavnou historickou památkou, jako je Empire State Building.

Empire State Building compared to 1 gigatonne of ice

Kolik ledu Grónsko ztrácí? To je monitorováno satelity, které měří změny v gravitaci kolem pevninského ledového příkrovu v poslední dekádě (Velicogna 2009). V letech 2002 - 2003 grónský ledový příkrov ubýval rychlostí 137 gigatun ročně.


Empire State Building versus rate of ice loss from Greenland in 2002 to 2003

Nicméně toto číslo se zdvojnásobilo za méně než jedno desetiletí. V období 2008 - 2009 to bylo už 286 gigatun ročně.


Empire State Building versus rate of ice mass loss from Greenland over 2008 to 2009

Toto je jasný příklad, že globální oteplování není statistickou abstrakcí, která byla vytvořena vědci v laboratoři. Grónsko je pouze jedním z příkladů fyzické reality změny klimatu. Na druhé straně Země se také na Antarktidě zvyšuje rychlost ztráty ledu. Po celém světě ledovce ustupují zrychlujícím se tempem.

Grónsko je ale také připomínkou ohromné setrvačnosti, která je v případě klimatu ve hře. Setrvačnost není naším přítelem. Trvalo dlouhou dobu, než ledový příkrov v Grónsku začal reagovat na oteplování Země. Teď, když masy ledu mizí zrychlujícím se tempem, nelze hodit záchranné lano kolem ledového příkrovu a změny zastavit. Tato neustále urychlující se ztráta ledu v Grónsku je osudnou připomínkou, že naše činy mají dlouhodobý dopad do budoucnosti.

(Přeložila Veronika Imrichová, upravil a zveřejnil J. Hollan; diskusi a další informace, vč. výborného videa, viz anglický originál.)  

Translation by jenikhollan. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us