Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Odhad citlivosti klimatu z období před 3 milióny let

<meta content="OpenOffice.org 3.0 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } --> </style> <p align="LEFT">V klimatologii je klíčovou otázkou citlivost klimatu. Pokud by se množství CO2 v atmosféře zdvojnásobilo, změna globální teploty při zanedbání dalších vlivů by se pohybovala kolem 1°C. Nicméně na změnu globální teploty nemá vliv pouze množství CO2, je nutné počítat se <a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Btn%C3%A1_vazba">zpětnými vazbami</a>, mezi něž patří obsah vodní páry, albedo sněhu a mořského ledu a stav oblačnosti. Tyto vazby reagují poměrně rychle, během několika let až desetiletí, a nazývají se „rychlé vazby“ (fast feedbacks). Vytvoření modelu působení všech jednotlivých vazeb může být problematické. Můžeme je ale empiricky obejít využitím paleoklimatických dat pro výpočet celkového působení rychlých zpětných vazeb. Existuje řada studií zkoumající různá období Země různými metodami. Všechny docházejí k podobnému závěru: při zdvojnásobení množství CO2 v atmosféře se <a href="http://www.skepticalscience.com/climate-change-little-ice-age-medieval-warm-period.htm">globální teplota změní zhruba o 3 °C. (Knutti & Hegerl 2008)</a>. Z toho vyplývá, že každé počáteční oteplení je dále umocněno pozitivní zpětnou vazbou.</p><p align="LEFT">Nová práce <a href="http://www.nature.com/ngeo/journal/v3/n1/abs/ngeo706.html">Daniela J. Lunta (2010) „Citlivost systému Země odvozená z modelování pliocénu a z dat z téhož období“</a> se hlouběji zabývá zkoumáním citlivosti klimatu na základě minulosti. Zkoumá teplé období středního pliocénu, které nastalo přibližně před 3.3 až 3 milióny let. Právě toto období je užitečné zkoumat, protože hladina CO2 a teplota byly vyšší než v preindustriálním období, díky čemuž můžeme porozumět tomu, jak se klima chová ve stavu vyšších teplot. V té době byly hlavními vnějšími silami ovlivňující klima tektonické změny pohoří, které vedly k změnám v atmosférickém CO2 (řízeným tektonickými emisemi i zvětráváním).</p><p align="LEFT">Z Luntovy práce vyplývá, že reakce teploty na změny CO2 je o 30 až 50 % větší, než reakce, při níž by působily jen rychlé zpětné vazby. To je způsobeno dalšími zpětnými vazbami, které působí ve větším časovém rozpětí (o jaké časové škály se jedná, není ještě jisté – stovky až tisíce let). Tyto pomalé zpětné vazby zahrnují změny obsahu prachu a dalších aerosolů v ovzduší, změny ve vegetaci, ledových příkrovech a v cirkulaci oceánu. To potvrzuje i geologický záznam, který registruje změny v ledových příkrovech a vegetaci během tohoto období.</p> <p align="LEFT">To znamená, že klima může být citlivější na oxid uhličitý, než se původně myslelo. K působení rychlých zpětných vazeb, které způsobují citlivost klimatu 3 °C, se přidávají pomalejší vlivy, které zvýší globální teplotu o další 1 °C až 1.5 °C. Tento výsledek potvrzuje další nedávná studie zabývající se také obdobím pliocénu (<a href="http://www.nature.com/ngeo/journal/v3/n1/abs/ngeo724.html">Pagani 2010</a>). Taková vyšší citlivost by měla být brána v úvahu při určování cílů pro omezení emisí skleníkových plynů.</p><p align="LEFT"><em>(Přeložila Veronika Imrichová, upravil a zveřejnil <a target="_self" href="http://amper.ped.muni.cz/gw">J. Hollan</a>) </em><br /></p> <p class='footnote padding'>Translation by <a href="tinyurl.com/jhollan">jenikhollan</a>. View <a href='Estimating-climate-sensitivity-from-3-million-years-ago.html'>original English version</a>.</p></div> </td> <td style="background-color:#ffffff;" width="15"> <img src="https://skepticalscience.com/public/assets/images/layout/right_top_shadow.gif" width="15" height="7"> </td> <td id="rightmargin" width="210"> <img src="https://skepticalscience.com/public/assets/images/layout/left_top_shadow.gif" width="210" height="7" style="display:block;" /><br /> <p style="margin:0 0 15px 0; text-align:center;"> <a href="https://crankyuncle.com"> <img src="https://static.skepticalscience.com/assets/sidebar/right/cranky-button.png"> </a> </p> <p style="margin:0 0 15px 0; text-align:center;"> <a href="Eureka_Prize_Winner_2011.html"> <img src="https://skepticalscience.com/public/assets/images/sidebar/eureka.gif"> </a> </p> <p style="margin:0 0 15px 0; text-align:center;"> <a href="https://www.protruthpledge.org"> <img src="https://skepticalscience.com/public/assets/images/sidebar/protruth_pledge.gif" width=180> </a> </p> <div style="margin:0 0 15px 0; text-align:center;"> <a href="/Climate-Science-crowdfunding-crowdsourcing.html"> <img src="https://skepticalscience.com/public/assets/images/sidebar/crowdsourcing.png"> </a> </div> <div style="margin:0 0 15px 0; text-align:center;"> <a href="http://sks.to/denial101x"> <img src="https://skepticalscience.com/public/assets/images/sidebar/Denial101x_ad.png"> </a> </div> <div id="whatsup" style="margin:0 0 15px 0; text-align:center;"> <iframe src="https://skepticalscience.com/nshwidget.php" style="border: medium none; background-color: transparent; overflow: hidden;" frameborder="0" height="300" scrolling="no" width="180" id="nshIframe"></iframe> </div> <div style="margin:0 0 15px 0; text-align:center;"> <iframe src="//skepticalscience.net/widgets/heat_widget/heat_widget.htm" style="border: medium none; background-color: transparent; overflow: hidden;" frameborder="0" height="271" scrolling="no" width="180" id="sksIframe"></iframe> </div> <p style="margin:0 0 15px 0; text-align:center;"> <a href="http://theconsensusproject.com" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #A2927F; font-weight: bold; font-size: 14px;"> <img src="https://skepticalscience.com/public/assets/images/sidebar/tcpsite.png" title="The Consensus Project Website" style="border: 1px solid black"><br/> <span>The Consensus Project Website</span> </a> </p> <p style="margin:0 0 15px 0; text-align:center;"> <a href="http://sks.to/escalator">THE ESCALATOR<br /> <img src="https://skepticalscience.com/public/assets/images/sidebar/SkepticsvRealists_180.gif"><br /> (free to republish) </a> </p> <br clear="all"> </td> </tr> <tr height=40 style="border-right:1px solid #98AFBF;"> <td bgcolor="#C4D2DB" style="border-left:1px solid #98AFBF; padding-left:15px">© Copyright 2024 John Cook</td> <td style="background-color:#ffffff" colspan=3></td> <td bgcolor="#C4D2DB" style="border-right:1px solid #98AFBF; padding-left:15px"></td> </tr> <tr height=1 bgcolor="#98AFBF"> <td width="210"><img src="https://skepticalscience.com/public/assets/images/layout/p.gif" height=1 width=210 style="display:block"></td> <td width="15"><img src="https://skepticalscience.com/public/assets/images/layout/p.gif" height=1 width=15 style="display:block"></td> <td width="570"><img src="https://skepticalscience.com/public/assets/images/layout/p.gif" height=1 width=570 style="display:block"></td> <td width="15"><img src="https://skepticalscience.com/public/assets/images/layout/p.gif" height=1 width=15 style="display:block"></td> <td width="210"><img src="https://skepticalscience.com/public/assets/images/layout/p.gif" height=1 width=210 style="display:block"></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center; padding-bottom: 45px;" colspan=5> <a href='/'>Home</a> | <a href='translation.php'>Translations</a> | <a href="about.shtml">About Us</a> | <a href="privacy.shtml">Privacy</a> | <a href="contact.php">Contact Us</a> </td> </tr> </table> </body> </html>