Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Český překlad Vědeckého průvodce k Příručce skeptika

A Scientific Guide to the 'Skeptics Handbook' je nyní dostupný i česky. Díky za to patří Janu Hollanovi, který Vědeckého průvodce přeložil. Kromě A5 PDF pro čtení online si můžete stáhnout i A4 PDF pro oboustranný tisk (archy se přehnou do brožurky A5).

Jen krátce o Jeníkovi: Studoval fyziku na Masarykově univerzitě v Brně. Od té doby pracoval na Hvězdárně a planetáriu M. Koperníka, věnoval se výzkumu v meteorické astronomii, znečištění přírodního nočního prostředí uměle přidaným světlem a tepelným vlastnostem oken. Učil astronomii na Pedagogické fakultě a přednáší o environmentálních tématech na Masarykově univerzitě. Vytvořil také rozsáhlý soubor dokumentů ke klimatu přeložených do češtiny.

Díky zpětné vazbě od Jeníka jsem přidal jednotky pod obrázek na str. 9, aby bylo jasné, co ona čísla znamenají (watty na metr čtvereční za rok, trend v toku dlouhovlnného infračerveného záření směrem dolů).

Nakonec, mnoho díků Johnu Russellovi, který vytvořil dvousloupcovou verzi dokumentu ve Wordu, z níž překladatelé vycházeli. To činí práci pro překladatele i pro mne jasnější a snazší. Takže pokud budete překládat Průvodce do dalšího jazyka, užijte prosím tuto šikovněji formátovanou verzi. Díky!

John Cook v 10:13 východoaustralského času

Translation by jenikhollan. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us