Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Během průmyslové revoluce nedošlo k oteplení

Co říká věda...

Světové emise CO2 uvolněné v období Průmyslové revoluce byly jen zlomkem toho, co vypouštíme nyní.

Argument skeptiků...

 „Proč v důsledku Průmyslové revoluce nedošlo k oteplování? V té době jsme kvůli emisím uhlíku a veškerému bordelu z komínů neviděli ani přes ulici.“ (Alan Tichmarsh)

Průmyslová revoluce proběhla během 18. a na počátku 19. století. Emise vypuštěné během tohoto období jsou jen malou částí toho, co do ovzduší vypouštíme nyní. V průběhu 18. století byly roční emise CO2 celosvětově asi 3–7 milionů tun. Od začátku 19. století toto množství postupně narůstalo až na 54 milionů tun ročně, kolem roku 1850. Nyní však vypouštíme přes 8000 milionů tun ročně.

Světové emise uhlíku

Obrázek: Roční antropogenní emise uhlíku (zoxidovaného na CO2) v milionech tun

Translation by martin.hippo, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us