Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Har global oppvarming stoppet opp?

Hva vitenskapen sier...

Alle indikatorer viser at global oppvarming fortsatt finner sted. 

Det klimaskeptiske argumentet...

Jorden kjøles ned.

"Global oppvarming har stoppet opp, og en nedkjøling har begynt. Ingen klimamodeller har forutsett en avkjøling av Jorden - tvert imot. Dette betyr at beregningene for det fremtidige klimaet er upålitelige." (Kilde: Henrik Svensmark)   

Når man skal lete etter bevis for global oppvarming, er det mange indikatorer man bør se etter. Mens det er naturlig å starte med lufttemperaturen, så bør en mer grundig undersøkelse være så inkluderende som mulig; snødekke, issmelting, lufttemperatur over land og hav, til og med selve havtemperaturen.
Figuren under viser en rekke indikatorer som har blitt observert, og alle tyder på at vi beveger oss i retning av en varmere planet.

Figur 1: Indikatorer som viser at jorden varmes opp. Indikatorene inkluderer fysiske målinger av temperaturen ved overflaten og i havet,  temperaturmålinger gjort av satellitter, energimålinger av innkommende og utgående energi fra jorden, isbreer som trekker seg tilbake, havis, økende havnivå, og endring i årstidene.

Spørsmålet om global oppvarming har stoppet opp eller ikke, blir ofte stilt i etterkant av en nylig værhendelse, for eksempel etter et stort snøfall, eller et regnskyll som avbryter en tørkeperiode. Global oppvarming er helt kompatibel med slike hendelser; de er jo tross alt bare vær.
Når det gjelder klimaendringer, så er det de langsiktige trendene som er viktige; målt over flere tiår eller mer, og disse langsiktige trendene viser at planeten fortsatt varmes opp, uheldigvis. 

 


 Her er en relevant videoforelesning fra nettkurset som foreleses av John Cook

Translation by Bjarne Mikael Torkveen, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us