Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Produkují sopky více CO2 než lidé?

Co říká věda...

Vulkány produkují kolem 0,3 miliard tun CO2 ročně. To je kolem 1 % lidských emisí CO2, kterých je přibližně 29 miliard tun za rok.

Argument skeptiků...

Sopky produkují více CO2 než lidé

Množství CO2, které lidé přidali do atmosféry, musí být nahlíženo v souvislostech. Za posledních 250 let toto množství činí pouze 1/10 000 objemu ovzduší. Jedno kýchnutí sopky může to samé způsobit během jednoho dne.“ (Ian Plimer)

Sopky produkují CO2 na zemi i pod mořskou hladinou. Podmořské vulkány vypustí 66 až 97 milionů tun CO2 za rok. Avšak toto množství je vyváženo uhlíkem navázaným v nově vytvořeném dnu oceánu. Proto mají podmořské sopky jen malý vliv na množství CO2 v atmosféře. Větší příspěvek pochází z pozemních sopek, který je odhadován na 242 milionů tun CO2 ročně (Morner 2002).

Ve srovnání s tím lidé v současnosti produkují kolem 29 miliard tun CO2 za rok (EIA). Lidské emise CO2 jsou více než stokrát větší než emise vulkanické. To je zřejmé při porovnání množství CO2 pocházejícího ze sopečné činnosti od roku 1960. Dokonce i silné erupce jako Pinatubo mají málo patrný vliv na množství CO2. Ve skutečnosti vlastně po výbuchu sopky rychlost změny množství CO2 mírně klesá, snad kvůli ochlazujícímu efektu aerosolů.

 

Czech version of the figureObrázek 1: Hladiny CO2 v atmosféře naměřené v Mauna Loa na Havaji (NOAA) a stratosférická optická hustota aerosolů na 50 nm (NASA GISS).

(Přeložila Pavlína Machková, upravil a zveřejnil J. Hollan; doplňující informace a diskusi viz anglický originál.)

Související argumenty

* We're coming out of the Little Ice Age * A drop in volcanic activity caused warming

Translation by jenikhollan, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us