Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Solaktivitet & klima: Er det Solen som forårsaker global oppvarming?

Hva vitenskapen sier...

Siden 1980-tallet har solens energi faktisk sunket. Til tross for det, så blir jorden stadig varmere.

Det klimaskeptiske argumentet...

"I løpet av de siste 100 år, så har det vært en jevn økning i antallet solflekker, samtidig som Jorden har blitt varmere. Funnene antyder at solaktiviteten påvirker det globale klimaet og gjør verden varmere." (BBC)

Noen prøver å skylde på solen for temperaturøkningen vi observerer i dag. Dette "beviser" de gjennom å plukke ut datapunkter hvor solaktivitet og klimaendringer følger hverandre. De trekker dermed en konklusjon på feil grunnlag, og ignorerer de siste tiårene hvor observasjonene viser the motsatte resultatet (at solen ikke er hovedårsaken).

 

Inntil omtrent 1960, viste målinger fra vitenskapsfolk at lysstyrken og varmen til Solen, sett fra Jorden, økte. I løpet av den samme perioden viste temperaturmålinger i luft og hav at Jorden gradvis ble varmere. Det var derfor ikke overraskende for mange vitenskapsfolk å legge to og to sammen og anta at det var den varmere solen som økte temperaturen på planeten vår. 

Men, mellom 1960-tallet og i dag har de samme målingene av Solen vist at energien fra Solen nå går ned. Samtidig har temperaturmålinger i luft og hav vist at Jorden har fortsatt å bli varmere og varmere.

Figur 1 viser trenden i global temperature sammenlignet med mengden solenergi som treffer jorden. Solens energi varierer i en syklus på rundt 11 år, og energien endrer seg cirka 0,1% ved ver syklus. Hvis jordens temperatur ble styrt hovedsakelig av solen, så burde det faktisk blitt kaldere mellom 2000 og 2008. Dette beviser at det kan ikke være Solen – Det må være en annen årsak til at temperaturen på jorden øker.

testFigur 1: Årlig global temperaturendring (tynn rød strek) og 11-årig snitt (snittet for 11 år, delt på 11, tykk rød strek). Temperaturene er hentet fra NASA GISS. Total innkommende solstråling (tynn blå strek) og 11-årig snitt (tykk blå strek). Innstrålingsverdier fra 1880 til 1978 er hentet fra Krivova et al 2007, og verdier for 1979 til 2015  er hentet fra World Radiation Center (oppdaterte verdier finnes her).

 

Figur 2 viser hvordan ulike faktorer har bidratt til oppvarmingen vi har observert. Den sammenligner bidragene fra solen, vulkaner, El Ninõ og klimagasser:

  • Solen gir mellom 0,02 til 0,1 grader.
  • Vulkaner har nedkjølt (ikke varmet opp) jorden med mellom 0,1 til 0,2 C.
  • Naturlig variabilitet (som El Ninõ) varmer eller kjøler med mellom 0,1 til 0,2 C.
  • Klimagasser har varmet klimaet med over 0,8 C.

Bloomberg har en fin artikkel som illustrerer dette.

 

Figur 2: Global overflatetemperatur mellom 1870 og 2010, og bidragene fra de naturlige (solaktivitet, vulkansk aktivitet, og interne krefter) og menneskelige faktorene (klimagasser).  (a) Global overflatetemperatur fra målinger (svart strek) sett opp mot en modellering av total temperaturendring som følge av naturlige og menneskelige faktorer (rød strek). (b) Estimert temperaturendring som følge av solaktivitet. (c) Estimert temperaturendring som følge av vulkanske utbrudd. (d) Estimert temperaturendring som følge av interne krefter (som for eksempel El Ninõ). (e) Estimert temperaturendring som følge av oppvarming fra klimagasser, i tillegg til nedkjøling fra aeorosoler. (IPCC AR5, kapittel 5).

 

Oppsummert, så finnes det ikke noen troverdig vitenskap som indikerer at Solen forårsaker den observerte økningen i global temperatur. Derimot er det de kjente fysiske egenskapene til drivhusgasser som gir oss den eneste virkelige og målbare forklaringen på global oppvarming. 

 


 Oppdatering juli 2015:

Her er en relevant video-forelesning fra kurset "Denial101x - Making Sense of Climate Science Denial".

 

 

Translation by Bjarne Mikael Torkveen, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us