Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Ilmaston lämpenemisen positiiviset ja negatiiviset puolet

Mitä tiede sanoo...

Ilmaston lämpenemisen negatiiviset vaikutukset maanviljelylle, terveydelle, talouselämälle ja ympäristölle voittavat selvästi positiiviset vaikutukset.

Skeptinen argumentti...

"Kaksi tuhatta vuotta julkaistua ihmishistoriaa sanoo, että lämpimät jaksot olivat hyväksi ihmisille. Ne olivat rankat ja epävakaat Pimeä keskiaika ja Pieni jääkausi, jotka toivat suuremmat myrskyt, ennenaikaiset pakkaset, laajalle levinneen nälänhädän ja kulkutaudit." (Dennis Avery)

Paras tapa laittaa tämä perspektiiviinsä on verrata kaikkia ilmaston lämpenemisen positiivisia puolia sen negatiivisiin puoliin (huom. jotkut positiiviset puolet on kirjoitettu kieli poskessa):

Positiiviset

Negatiiviset

Maanviljely

Maanviljely

Terveys

Terveys

Arktisen alueen sulaminen

Arktisen alueen sulaminen

Ympäristö

Ympäristö

Jäätiköiden sulaminen

Jäätiköiden sulaminen

Talous

Talous

Translation by Ari Jokimäki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us