Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Cranky Uncle-spelet

Från och med den 6 december 2022 är Cranky Uncle-spelet tillgängligt på engelska, holländska, tyska, spanska, portugisiska, franska, italienska och svenska. Det kan spelas på iOS- och Android-enheter såväl som direkt i webbläsaren. Fler språk står redan på kö och det här blogginlägget uppdateras vartefter nya språk tillkommer. Nyheter och meddelanden på respektive språk är länkade till flaggikonerna högst upp på sidan. Dessa skapas av respektive översättningsteam och kommer troligen att gå in mer språkspecifika detaljer eller förklara några särskilt knepiga eller intressanta översättningsutmaningar.

Nya språk och funktioner

December 2022: vi lade till franska, italienska och svenska till version 3.1 av Cranky Uncle-spelet som nu kan spelas på 8 olika språk!

Augusti 2022: genom att lägga till spanska och portugisiska kan version 3.0 av Cranky Uncle-spelet nu spelas på 5 olika språk! Förutom nya språk ser den här versionen till att det inte längre är nödvändigt att logga in med mejladress och gruppkod.

Februari 2022: den flerspråkiga spelversionen 2.0 lanserades med tyska och holländska som de två första spelbara språken utöver engelska.

MockUp Screens 1 to 4

En sammanfattning av spelets historia och syfte

Det har varit en lång resa för att komma dit vi är nu. Vi genomförde en initial crowdfundingkampanj i januari 2020. Tack vare generösa donationer kunde vi arbeta med den kreativa byrån Goodbeast för att utveckla och lansera version 1.0 av spelet i december 2020. Vi hade alltid som nästa mål att utveckla en flerspråkig version av Cranky Uncle-spelet. Tack vare ytterligare finansiellt stöd från Monash University kunde surgubben Cranky Uncle lära sig både holländska och tyska för att i februari 2022 lära ut hur man känner igen vetenskapsförnekande tekniker även på dessa språk. I augusti 2022 gjorde Cranky Uncle fortfarande det han gör bäst, men då också på spanska och portugisiska. Två månader senare kunde spelet även spelas på franska, italienska och svenska.

Cranky Uncle-spelet använder sig av inokuleringstekniken. En seriefigur, Cranky Uncle, fungerar som en mentor för spelaren och vägleder denne till att lära sig olika  vetenskaps-förnekande tekniker. Cranky Uncle-spelet är gratis och finns att spela på iPhone (sks.to/crankyiphone) och Android (sks.to/crankyandroid) såväl som direkt i webb-läsaren (sks.to/crankybrowser). Spelarens mål är att bli en surgubbe, en "cranky uncle" - en vetenskapsförnekare som skickligt använder sig av olika bristfälliga argumentationstekniker för att avfärda vetenskapliga slutsatser. Genom att ikläda sig en surgubbes attityd utvecklar spelaren en förståelse för vetenskapsförnekande tekniker och får därmed kunskap för att motstå vilseledande övertalningsförsök i framtiden.

Mer information om spelet och dess vetenskapliga bakgrund står att läsa i artikeln “Teaching students how to spot climate misinformation using a cartoon game”, publicerad i tid-skriften Plus Lucis.

Sedan spelet släpptes i december 2020 har John Cook tillgängliggjort ett flertal resurser för lärare och andra som är intresserade av att utforska hur spelet kan användas för att lära ut kritiskt tänkande. Dessa resurser har sammanställts och sammanställts i ett blogginlägg - åtminstone några av dem kommer också att översättas till andra språk. Den centrala resursen är handboken “Teachers’ Guide to Cranky Uncle” som för närvarande finns tillgänglig på engelska, tyska och holländska:

English
Download

Cranky Guide Title EN

German
Download

Cranky Guide Title DE

Dutch
Download

Cranky Guide Title NL

Bakom kulisserna på översättningsarbetet

Utöver de nödvändiga uppdateringarna av spelkoden, som den kreativa byrån Goodbeast (tidigare Autonomy) hanterar, behöver även allt innehåll i spelet översättas när ett nytt språk ska läggas till. Den uppgiften koordineras av Bärbel Winkler, som också är att tacka för den tyska översättningen. I juli 2021 efterlyste vi översättningshjälp och hade snart flera grupper av volontärer redo för att tackla översättningar till ytterligare språk. 

Om du redan har spelat Cranky Uncle så vet du att spelet innehåller en hel del text som har behövt översättas. Faktum är att det innehåller över 2000 uttryck, frågor, svar och hela paragrafer i behov av översättning - för varje språk! Översättningsteamen samarbetar i Googledokument för att skapa och korrekturläsa översättningar. När det är gjort behöver allt det innehållet - manuellt och en enhet i taget - kopieras från Googledokumentet till publicerings-verktyget Strapi (CMS, content management system). Det är en inte helt rolig uppgift, men en nödvändig sådan, som tar dussintals timmar att genomföra.

Och om du undrar så ja - vi underhöll idén om att hitta ett sätt att importera översätt-ningarna till Strapi, men vi kom fram till att det skulle ta längre tid att sätta upp en sådan lösning och testa den för att säkerställa att den fungerar än att bara göra det "the hard way".

Hur ska man hantera kulturspecifika frågor?

Frågan om kulturell specificitet är särskilt viktig när det kommer till det spanska språket. Spanska är modersmål för ca 475 miljoner människor världen över. Det ligger på andra plats efter kinesiska och före engelska som hamnar först på tredje plats. En av de största utmaningarna för att översätta spelet till spanska var att göra det så förståeligt och tillgängligt som möjligt för så många spansktalande som det bara går.

Uttryck, vokabulär och humor skiljer sig mellan spansktalande regioner och länder, allra mest mellan europeisk spanska och latinamerikansk. En annan specifik egenskap hos det spanska språket är att personer tilltalas beroende på hur nära bekanta människor är med varandra eller beroende på den tilltalades senioritet. Vi anser att Cranky Uncle är allt annat än formell, och dessutom ganska ohyfsad, vilket är anledningen till tonvalet för den spanska översätt-ningen. Vi tror att de flesta kan förlåta honom för hur han beter sig. Han är trots allt vår favorit bland surgubbar och vi lär oss mycket av honom - om än inte på det sätt han hade velat.

Kreativa översättningar

Vi var tvungna att tackla några översättningsproblem av det kreativa slaget, vilket gjorde det hela till en ganska intressant aktivitet. Här presenterar vi några exempel på vad vi under processen kallade för "knepiga översättningar" (“tricky to translate content”).

Till att börja med behövde översättarna komma på inte mindre 35 olika humörs-beskrivningar/termer som passar en surgubbe som blir allt mer förbannad för varje ny nivå spelaren når. John Cook hade kommit på 35 engelska ord och det visade sig vara knepigare än förväntat för vissa språk att a) komma på lika många ord och b) på något sätt ranka dessa från inte-så-sur till exceptionellt sur! Tror du oss inte? Försök själv!

Mock-Up Screen 5 EN FR IT SE

Men jämfört med andra huvudbryn var detta en ganska enkel uppgift som gick att lösa med hjälp av bland annat uppslagsverk. I processen att arbeta igenom de olika texterna i behov av översättning hade vi snart en "trevlig" lista över saker som behövde diskuteras:

  • Hur ska man hantera frågor som nämner en kändis som inte är känd utanför USA?
  • Hur ska man hantera frågor som rör lagar specifika för USA, såsom ungefär allt gällande vapen?
  • Hur ska man hantera frågor av kulturspecifik art?

De logiska felsluten i vissa språk är inte ordagranna motsvarigheter till engelskans dito, så ibland behövde nya ikoner. tas fram Ett prima exempel är engelskans "cherry picking" som på tyska och svenska är "russinplockning". Eller "red herring" på engelska, vilket översätts till "fel spår" på tyska och "villospår" på svenska. Lyckligtvis hade dessa felmatchingar dykt upp i tidigare diskussioner, så John Cook hade redan skapat alternativa ikoner för dessa som vi snabbt kunde byta ut i spelet.

FLICC Icon examples

Roligt med dubbelmeningar

De utmaningar som var allra svårast att lösa var de som rör det logiska felslutet "Tvetydighet", när ett ord betyder en sak för vetenskapsmän och en annan för gemene man, vilket utnyttjas av vetenskapsförnekare. Alla fall är inte så enkla som "teori" som översätts ordagrant till andra språk och - dessutom - har samma innebörd vetenskapligt å den ena sidan, vardagsspråkligt å den andra. 

Mock Up Theory EN FR IT SE

Vissa språkliga tvetydigheter var dock mycket knepigare än så och kunde inte lösas med en ordagrann översättning. Anledningen till det är att dubbelmeningen i exemplet bokstav-ligen skulle bli "lost in translation" om orden översattes rakt av till två olika motsvarigheter till de engelska termerna där orden är desamma. I dess fall var översättarens dilemma om de kunde komma på ett bra alternativ för respektive språk som också passar den motsvarande illustrationen. Detta innebar en hel del korrespondens fram och tillbaka där vi ibland var nära på att helt enkelt hoppa över quizfrågan för den översatta versionen av spelet. Vartefter segrade kreativiteten och vi lyckades finna bra lösningar, som exemplen nedan visar.

Dog EN

Hunden i illustrationen "resonerar":

“Trees have bark and I bark. So I must be a tree!”

(Om du klickar på bilden öppnas en större version i ett nytt fönster.)

Om du lägger in den meningen i ett översättningsverktyg får du följande mening på tyska:

"Bäume haben eine Rinde und ich belle. Also muss ich ein Baum sein!"

Det här var väldigt knepigt. Efter att ha slitit sitt hår en bra stund fick Bärbel en idé om hur det skulle kunna fungera:

“Knecht Ruprecht hat eine Rute und ich habe eine Rute. Also muss ich Knecht Ruprecht sein!” (Detta översätts till “Knecht Ruprecht [jultomtens medhjälpare i Tyskland] har en stav och jag har en svans. Alltså måste jag vara Knecht Ruprecht!”)

Dog DE
Dog NL

Holländska hade i princip samma problem, men med andra ord:

"Bomen hebben schors en ik blaf, dus ik moet een boom zijn."

Efter en del huvudbry kom Nienke från det holländska översättnings-teamet på något som fungerade:

"Een graaf is van adel, ik graaf. Dus ik moet van adel zijn!" (Detta översätts till “En "greve" är adlig, jag "gräver". Alltså måste jag vara adlig!”).

Spanska krävde också viss tankeverksamhet då den ordagranna översättningen hade blivit så här:

"Los árboles tienen corteza y yo ladro. Así que debo ser un árbol".

Yasmina fick inspiration från den portugisiska översättningen som utnyttjade det faktum att en hund har en "torso" och träd har en "stam", ord som båda översätts till "tronco":

"Los árboles tienen tronco y yo tengo un tronco. Entonces ¡debo ser un árbol!"

Dog ES
Dog PT

Portugisiska var i princip samma som spanska, vilket inte förvånar med tanke på hur lika de språken är!

En rak översättning hade blivit:

"As árvores tem casca e eu ladro. Então eu devo ser uma árvore"

Det brasilianska teamet löste problemet så här:

“Árvores têm tronco, eu tenho tronco. Logo, eu sou uma árvore!”

Ett översättningsverktyg ger följande på franska:

"Les arbres ont de l'écorce. J'aboie. Je dois être un arbre."

Det franska teamet löste det på följande sätt:

Les truffes coûtent cher. Les chiens ont une truffe. Les chiens coûtent donc cher. ("Truffles are expensive. Dogs have a nose. So dogs are expensive.")

Dog FR
Dog IT

 

Italienska visade sig också vara knepigt. En rak översättning hade blivit:

"Gli alberi hanno la corteccia, e io abbaio. Quindi devo essere un albero!"

Så här löste det italienska teamet översättningen:

"Le medaglie hanno un verso. Io faccio un verso. Perciò devo essere una medaglia." ("Medals have a meaning. I make a sound. Therefore I must be a medal.")

En ordagrann översättning till svenska skulle bli:

"Träd har bark och jag skäller. Alltså måste jag vara ett träd!"

Detta visade sig vara den mest plågsamma översättningen för det svenska teamet. De försökte med olika sätt att använda ord som svans, nosa och blad eller löv. Till slut "klickade" det och de kom på en lösning som inte bara innehöll en utan två tvetydiga termer:

“Jag älskar att gräva upp rötter, och släktforskare gräver efter sina rötter. Alltså måste jag vara bra på släktforskning!"

Dog SE

Problemen löste sig för alla språk som hittills lanserats. Vi hoppas på att kunna fortsätta så här även för de språk som nu är på gång: turkiska, rumänska och polska.


Spelet är fritt tillgängligt för iPhone, Android och webbläsare via länkarna nedan. Du börjar med att välja vilket språk du vill spela på. Om du redan har den första versionen av spelet, på engelska, på din enhet så behöver du börja om från grunden genom att först radera ditt konto i "Settings" och sedan välja ett nytt språk. Webbläsarversionen ser bäst ut om du justerar webbfönstret till att imitera en smart telefon i porträttläge.

iPhone https://sks.to/crankyiphone
Android https://sks.to/crankyandroid
Browser https://sks.to/crankybrowser

Om du vill ge feedback om Cranky Uncle-spelet kan du fylla i detta google-formulär (svenska).

Vi önskar dig en rolig spelupplevelse! Se nu till att bli riktigt "cranky"!

Tack till...

...alla som ni som hjälpt till med att översätta och testa den flerspråkiga versionen av spelet! Det skulle inte ha varit möjligt utan Kurt Roberts, Jay McDowell, Meg Martin (och andra på  Goodbeast), Bärbel Winkler, Thomas Schubatzky, Silke Schäfer, Gabi Waldhof (de tyska översättningarna), Nienke de Haan (holländsk översättning, testning och ytterligare grafik), Dr. Yasmina N. Mata, Jose A. Moreno (spansk översättning och korrekturläsning), Aldo R. Fernandes Neto, Claudia Groposo, Cláudia Sander, Dayane F. T. Machado, Luciano Marquetto, Minéya Fantin (portugisiska), Isabelle Begou (franska), Teresa Gavaruzzi, Alessandra Tasso, Angela Iovino, Amelia Privitera, Alessandra Molinari, Federico Nicoletti, Francesco Bavagnoli (italienska), Lotten Kalenius, Jan Kjellin, Gustav Lundberg, Ola Nilsson (svenska) och - naturligtvis - John Cook. Tack så mycket till er alla som varit delaktiga!

Att stötta spelet

Även om spelets översättningar görs av volontärer leder varje språk till kostnader för programmering och för att få varje språk spelbart. Om du vill stötta Cranky Uncle i att "lära ut" sina vetenskapsförnekande tekniker på än fler språk, gå gärna in på denna sida för att bidra.

Translation by lottenkalenius. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us