Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Handbok i debunkning - Omdirigeringssida

Du klickade på en länk och förväntade dig att komma till en PDF-version av Handbok i debunkning för att läsa eller ladda ner, men hamnade istället på denna sida. Här är förklaringen:2011 års version av handboken återspeglar inte längre aktuell kunskap om att debunka misinformation. Det är därför författarna till den ursprungliga handboken - Stephan Lewandowsky och John Cook - tog kontakt med andra forskare som undersöker de bästa sättet att bemöta misinformation, vilket ledde till att 20 av dem ställde upp som medförfattare. Resultatet av deras arbete kan nu laddas ner i form av Handbok i debunkning 2020. Mer information om handboken, inklusive vilka språk den översatts till, finns här.

Ladda ner den senaste versionen (publicerad 14 oktober 2020) här:

DBH-2020-SV

Om du är intresserad av den ursprungliga versionen av handboken kan du ladda ner den här.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us