Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Handboek Debunken 2020 - Omleidingspagina

U klikte op een link en verwachtte een pdf-versie van “Het Debunking Handboek” te lezen of te downloaden, maar kwam in plaats daarvan op deze pagina terecht. Dit is de reden:

De in 2011 gepubliceerde versie van het handboek en de Nederlandse vertaling weerspiegelden niet langer de huidige stand van het onderzoek over het debunken van misinformatie. Daarom hebben de twee auteurs van het originele handboek - Stephan Lewandowsky en John Cook - contact opgenomen met andere onderzoekers die bestuderen hoe misinformatie het beste kan worden tegengegaan. Twintig van hen gingen op de uitnodiging in en gingen als co-auteurs aan de slag. Het resultaat van hun werk is nu te downloaden onder de titel "Handboek Debunken 2020". Meer informatie over het handboek is hier beschikbaar.

Download de huidige Nederlandse versie van het handboek - gepubliceerd op 8 november 2021 - hier:

DBH-NL-2020

Als u geïnteresseerd bent in de eerste versie van het handboek, kunt u deze hier downloaden.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us