Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Przewodnik obalania mitów - przekierowanie

Kliknęliście w linka i spodziewaliście się PDFa z “Przewodnikiem obalania mitów” do przeczytania i/lub ściągnięcia, a tymczasem znaleźliście się na tej stronie. Oto dlaczego:

Przewodnik z roku 2011, którego szukaliście, nie prezentuje już aktualnej wiedzy na temat zwalczania fałszywych informacji. Dlatego dwaj autorzy oryginalnego przewodnika (Stephan Lewandowsky i John Cook) skontaktowali się z innymi naukowcami badającymi, jak najlepiej przeciwdziałać rozprzestrzenianiu dezinformacji. Dwudziestu z nich udało się wciągnąć do współpracy, której rezultatem jest “Przewodnik prostowania mitów 2020”.  Więcej informacji o przewodniku - oraz jego tłumaczeniach - dostępne jest tutaj.

Pobierz najnowszą wersję przewodnika - opublikowaną 23 października 2023 - tutaj:

DBH-2020 PL

Jeśli interesuje cię pierwotna wersja przewodnika, możesz pobrać ją stąd.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us