Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

CO2 prihaja iz oceanov.

Kaj pravi znanost...

Meritve ogljikovih izotopov in padajoča vsebnost kisika v ozračju kažejo, da je naraščajoča vsebnost ogljikovega dioksida posledica uporabe fosilnih goriv in zato ne more izhajati iz oceanov.

Trditev skeptikov...

V priročniku za kemijo in fiziko je topnost ogljikovega dioksida v vodi razložena kot obratnosorazmerna funkcija temperature. Naraščajoča vsebnost CO2 v ozračju v času meritev Mauna Loa bi lahko bila posledica zmanjšane topnosti CO2 v oceanih. (Watts Up With That)

Lahko smo prepričani, da je povišanje vsebnosti CO2 v atmosferi nastalo kot posledica uporabe fosilnih goriv. Oceani ali kopno/tla ne morejo biti izvor CO2, kar lahko dokažemo z dvema ključnima ugotovitvama.

1. Vsebnost kisika v ozračju se zmanjšuje

Vsebnost kisika v ozračju se zmanjšuje v enakem razmerju kot narašča vsebnost CO2. Količina kisika v atmosferi je precejšnja - okoli 21 % (209.500 ppm), tako da ni bojazni, da bi ga zmanjkalo. Sprememba kisika samo dokazuje, da je, ne glede na vir CO2 v  ozračju, ogljični del nastal z oksidacijo ogljikovih spojin. Pri tem se je porabil kisik iz ozračja. To pomeni, da presežek CO2 ni bil sproščen v obliki CO2 iz neznanega vira, ampak se je zmanjšala vsebnost nekaj ogljikovih spojin, ki so zgorele in proizvedle CO2. Glej še: tretje poročilo IPCC (TAR), 1. delovna skupina (WG1), razdelek 3.5.1, predvsem sliko 3.4.

2. Znani izpusti CO2 iz fosilnih goriv

Najbolj očitno je, da bi vsaka druga razlaga morala pojasniti, kam izgine 30 milijard ton CO2, ki pride v ozračje zaradi uporabe fosilnih goriv.

CO2 v ozračju trenutno narašča za 2 ppm na leto (ali 16 milijard ton). To pa je približno polovica CO2, ki ga spustimo v ozračje. Znižanje pH vrednosti oceanov (zakisanje) ustreza drugi, manjkajoči polovici CO2, tako lahko trdimo, da spremembe rabe zemljišč ipd. niso glavni vir ali ponor CO2. Opozorilo: Raba zemljišč in spremembe biomase (npr. ponovna rast gozdov in drugo) zanesljivo vpijajo veliko CO2, ampak dejstvo je, da povečanje vsebnosti CO2 v atmosferi jasno kaže, da ne dovolj.

Na kratko lahko povzamemo:

količina povečanega CO2 v atmosferi +
količina povečanega CO2 v oceanih  = količina CO2 izpustov zaradi uporabe fosilnih goriv

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us