Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Kaj nam o globalnem segrevanju povedo pretekle podnebne spremembe?

Kaj pravi znanost...

Podnebje se odziva na vse dejavnike, ki ga skušajo spremeniti. Človeštvo je v današnjem času glavni dejavnik podnebnih sprememb. (IPCC AR4)

Trditev skeptikov...

Podnebje se vseskozi spreminja. V Zemljini zgodovini so se izmenjavale ledene dobe in toplejša obdobja, ko so celo na Spitzbergnu, visoko na Arktiki, živeli aligatorji. Ledena doba je v zadnjih 700.000 letih nastopila vsakih 100.000 let, vmesna obdobja pa po podatkih izgledajo toplejša kot sedanje kljub nižji koncentraciji ogljikovega dioksida. V bližnji preteklosti smo imeli srednjeveško toplo obdobje in malo ledeno dobo. (Richard Lindzen).

Med značilne argumente sodi trditev, da se je podnebje v preteklosti, dolgo pred dobo terenskih vozil in termoelektrarn, naravno spreminjalo – zato človeštvo ne more povzročati sedanjega globalnega segrevanja. Recenzirane znanstvene raziskave o preteklih podnebnih spremembah pa kažejo ravno nasprotno sliko (predavanje Richarda Alleyja o vlogi ogljikovega dioksida v Zemljini preteklosti, letno srečanje AGU 2009; Lacis in sod., 2010). Da bi to razumeli, si moramo najprej ogledati, kako se je v preteklosti podnebje spreminjalo. Spremembe se niso zgodile na čudežni način, saj se podnebje spremeni, ko ga v to prisili nek dejavnik. Kadar naš planet ni v energijskem ravnovesju, torej bodisi pridobiva bodisi izgublja toploto, se globalna temperatura spremeni.

Poznamo različne dejavnike, ki lahko vplivajo na Zemljino podnebje. Svetlejše Sonce povzroči, da Zemlja prejme več energije in se ogreje. Ognjeniki ob izbruhih v ozračje sprostijo delce, ki odbijajo sončno svetlobo, in s tem ohladijo Zemljo (Hansen in sod., 1996). Kadar je v ozračju več toplogrednih plinov, se Zemlja segreje. Omenjene učinke imenujemo zunanji dejavniki, ker spremenijo energijsko bilanco Zemlje in s tem prisilijo podnebje, da se spremeni.

Več kot očitno je, da so pretekle podnebne spremembe posledica naravnih dejavnikov. Kljub temu je trditev, da zaradi tega človeštvo ne more povzročiti podnebnih sprememb, podobna izjavi, da človek ne more zanetiti gozdnega požara, saj so se ti v preteklosti sprožali naravno. Toplogredni plini so v zemeljski preteklosti velikokrat botrovali podnebnim spremembam, zdaj pa jih človek s svojo dejavnostjo pospešeno izpušča v ozračje.

Pogled v preteklost omogoča oceniti, kako se podnebje odziva na zunanje dejavnike. Tako lahko na primer z analizo vzorcev »večnega« ledu ugotovimo velikost preteklih temperaturnih sprememb, stopnjo Sončeve dejavnosti in količino toplogrednih plinov ter ognjeniških delcev v ozračju. Na podlagi teh meritev lahko izračunamo spreminjanje temperature v preteklosti glede na energijsko neravnovesje. Podatki iz številnih zemeljskih dob in v različno dolgih obdobjih nam povedo sledeče. Kadar se Zemlja ogreje, ogrevanje dodatno okrepijo pozitivne povratne zanke – s tem pojasnimo dramatične temperaturne spremembe v preteklosti. Zemljino podnebje je močno občutljivo na spremembe v sevalni bilanci. Izračun pokaže, da ob upoštevanju pozitivnih povratnih zank podvojitev koncentracije CO2 v ozračju povzroči temperaturni dvig za okoli 3 °C (IPCC AR4).

Kaj prej povedano pomeni za današnji čas? Naraščajoče koncentracije toplogrednih plinov so zunanji dejavnik, ki je v zemeljski preteklosti večkrat povzročil podnebne spremembe. Omenjeni plini povzročajo energijsko neravnovesje in na našem planetu se začne »kopičiti toplota«. Iz zemeljske zgodovine vemo, da bodo pozitivne povratne zanke okrepile segrevanje, ki ga povzročajo toplogredni plini. Minule podnebne spremembe nam torej ne sporočajo, da človek ne more vplivati na podnebje. Nasprotno, povedo nam, da je podnebje močno občutljivo na segrevanje zaradi toplogrednih plinov, ki ga povzročamo v današnjem času.

Translation by Slovenian Meteorological Society, New Username. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us