Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Za ogrevanje je kriva spremenjena raba zemljišč

Kaj pravi znanost...

Korelacije med segrevanjem in gospodarskimi dejavnostmi so večinoma najverjetneje navidezne ali dozdevne. Pri izračunih povezav (analiza z Univerze Guelph) ne upoštevajo lokalnih dejavnikov, na primer troposferskega ozona ali izpustov zaradi kurjenja premoga. Korelacije so zelo verjetno precenjene, ker tako ekonomski kakor tudi podnebni podatki niso neodvisni. Konec koncev pa obstaja veliko neodvisnih dokazov o segrevanju oceanov, spremembah snežne odeje in spremembah obsega morskega ledu.

Trditev skeptikov...

Najnovejše raziskave profesorja ekonomije Rossa McKitricka z Univerze Guelph kažejo, da spremenjena raba zemljišč zaradi kmetijstva in urbanizacije vpliva na podatke o podnebnih spremembah bolj, kot so mislili prej in prav zato trdi, da preveč poudarjamo vlogo toplogrednih plinov v ozračju. "Veliko podatkov o temperaturi zraka, ki jih uporablja IPCC za merjenje globalnega segrevanja, prihaja iz krajev, kjer so ljudje spremenili zemeljsko površje za gospodarsko dejavnost. Naša ocena je, da bi bilo segrevanje od leta 1980 naprej nižje skoraj za polovico, kar pomeni, da so podatki bolj problematični, kot so domnevali," je dejal McKitrick. (University of Guelph)

Za več informacij glej: Navidezne korelacije med nedavnim segrevanjem in indeksi lokalne gospodarske dejavnosti (Schmidt, 2009), (Spurious correlations between recent warming and indices of local economic activity)

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us