Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Om Skeptical Science

Skeptical Science er en ideell internasjonal organisasjon innen vitenskapelig utdanning og folkeopplysning.

Formålet med Skeptical Science er å gjøre vitenskapen bak global oppvarming mer tilgjengelig for folk flest. Her forsøkker vi å oversette tunge studier fra fagfellesvurderte journaler til litt lettere språk. Om du leser gjennom de mange argumentene til klimaskeptikere, så ser du fort at det dukker opp et mønster – Klimaskeptiske argumenter har en tendens til å zoome helt inn på individuelle puslespillbiter, mens de overser hvordan disse henger sammen. For å ta et par eksempler:

Denne nettsiden forsøker å presenterer det store bildet på en forståelig måte, gjennom å forklare den fagfellesvurderte vitenskapelige litteraturen.

Ofte virker det som om bakgrunnen for å ikke tro på menneskeskapt global oppvarming er politisk, fremfor vitenskapelig. For eksempel vil noen si at: "global oppvarming er kun et liberalt plott for å spre sosialisme og ødelegge kapitalisme". Som en person sa det, "heiagjengen for å løse global oppvarming ser stort sett ut til å være heiagjengen for andre saker jeg er uenig i". Men, årsakene og konsekvensense av global oppvarming, mål gjennom et stort antall studier, er helt og holdent vitenskapelige spørsmål. Skeptical Science fjerner politikken fra debatten ved å konsentrere seg kun om vitenskapen. 

Om forfatteren
Skeptical Science ble opprettet, og blir i dag driftet, av John Cook. Han studerte fysikk ved Universitetet i Queensland i Australia, og etter uteksaminering herfra tok han hovedfag i solfysikk.I dag er han amanuensis ved Center for Climate Change Communication ved George Mason University i USA, hvor han arbeider med vitenskapelig kommunikasjon. Han har vært medforfatter til flere bøker, og i 2013 ledet han en prisvinnende studie som analyserte vitenskapelig konsensus rundt klimaendringene.

Det er ingen statlig eller annen finansiering som står bak Skeptical Science, og siden driftes av donasjoner gitt gjennom Paypal. Hele prosjektet ble startet på et personlig initiativ, og John Cook har ingen forbindelser til noen organisasjoner eller politiske grupper. Skeptical Science er kun et arbeid tuftet på kjærlighet. Nettsidens design ble laget av Johns talentfulle kone.

Et verdensomspennende team produserer innhold for nettsiden.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us