Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Donate

Twitter Facebook YouTube Pinterest

RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
Keep me logged in
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Climate Hustle

Om Skeptical Science

Målet til Skeptical Science er å forklare hva den fagfelle-vurderte vitenskapen har å si om global oppvarming. Når du leser gjennom de mange argumentene til klimaskeptikere, da kommer et mønster frem. Klimaskeptiske argumenter pleier å fokusere på små biter av puslespillet, mens de overser det større bildet. For eksempel, fokus på Climategate-e-postene overser den fulle mengden av vitenskapelig bevis for menneskeskapt global oppvarming. Å konsentrere seg om noen få voksende isbreer, ignorerer den verdensomspennende trenden av akselererende minking av breer. Påstander om global nedkjøling feiler i å innse at hele planeten fortsatt akkumulerer varme. Denne nettsiden presenterer det større bildet gjennom å forklare den fagfelle-vurderte vitenskapelige litteraturen. 

Ofte virker det som om grunnen for å ikke tro på menneskeskapt global oppvarming er mer politisk enn vitenskapelig. For eksempel - "det er kun et liberalt plott for å spre sosialisme og ødelegge kapitalisme". Som en person sa det, "heiagjenglederne for å gjøre noe med global oppvarming ser stort sett ut til å være heiagjengledere for mange saker som jeg er uenig i". Men, det som forårsaker global oppvarming er et rent vitenskapelig spørsmål. Skeptical Science fjerner politikken fra debatten ved å konsentrere seg kun om vitenskapen. 

Om forfatteren
Skeptical Science blir driftet av John Cook. Han studerte fysikk ved Universitetet i Queensland i Australia. Etter uteksaminering, tok han hovedfag i solfysikk. Han er ikke en klimaforsker. Derfor er vitenskapen som blir presentert på Skeptical Science ikke hans egen, men er hentet direkte fra den fagfelle-vurderte litteraturen. De som ønsker å motstride vitenskapen som blir presentert, de må gå til de fagfelle-vurderte rapportene hvor vitenskapen kommer fra (lenker til rapportene er lagt ved der det er mulig). 

Det er ingen finansiering som holder Skeptical Science oppe, utenom donasjoner gitt gjennom Paypal - det blir driftet på et personlig initiativ. John Cook har ingen forbindelser til noen organisasjoner eller politiske grupper. Skeptical Science er kun et arbeid tuftet på kjærlighet. Nettsidens design ble laget av Johns talentfulle webdesigner-kone. 

 The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2019 John Cook
Home | Links | Translations | About Us | Privacy | Contact Us