Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Om Skeptical Science

Målet for SkepticalScience er at forklare, hvad den peer reviewed videnskab har at sige om den globale opvarmning. Når man gennemlæser de mange skeptiske argumenter mod den globale opvarmning dukker der et mønster op. De skeptiske argumenter tenderer til at fokusere på små brikker i puslespillet, mens helheden overses.  Ved for eksempel at fokusere de stjålne e-mails fra Hadley CRU forsømmer man den fulde vægt af de videnskabelige beviser for den menneskeskabte globale opvarmning. Ved kun at se på nogle få voksende gletsjere ignoreres den verdensomspændende accelererende indskrænkning af gletsjere. Påstanden om en global afkøling promoveres uden at se på, at planeten som helhed stadigvæk akkumulerer varme. Denne hjemmeside præsenterer et bredere billede ved at tage udgangspunkt i den peer reviewed videnskabelige litteratur.


I mange tilfælde stammer mistroen til teorien om den menneskeskabte globale opvarmning snarere fra en politisk overbevisning frem for en videnskabelig forståelse. Dette kommer bl.a. til udtryk i ”det er et venstreorienteret plot for at sprede socialismen og for at ødelægge kapitalismen”. Som en person udtrykte ”De der er fortalere for at gøre noget ved den globale opvarmning syntes stort set at være fortalere for noget jeg ikke syntes om”. Men det, der forårsager den globale opvarmning, er et rent videnskabeligt spørgsmål. SkepticalScience fjerner politik fra debatten ved at koncentrere sig udelukkende om videnskaben.

Om forfatteren

SkepticalScience vedligeholdes af John Cook.  Jeg studerede fysik ved University of Queensland, Australien.  Efter min eksamen tog jeg hovedfag i solfysik. Jeg er ikke en klimaforsker. På trods af min videnskabelige baggrund, kommer min interesse for den globale opvarmning fra en lægmands synspunkt. Derfor er den forskning, der præsenteres på dette website ikke min egen, men taget direkte fra den peer reviewed videnskabelige litteratur. Til dem, der søger at tilbagevise denne forskningen skal gennemgå de peer reviewed artikler, som jeg, hvor det er muligt, har givet et link til.

Jeg modtager ingen støtte til at opretholde SkepticalScience - jeg betaler det hele selv. Jeg har ingen tilknytning til nogen organisationer eller politiske grupper. Jeg er apolitisk og vil karakterisere mig selv om en der springer fra parti til parti.  SkepticalScience er strengt taget et arbejde jeg gør i min fritid for min fornøjelses skyld, og det vigtigste jeg får fra det er søvnmangel. Hjemmesiden er skabt af min dygtige webdesigner kone.


The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us