Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Zakaj toplota oceanov ne more poganjati podnebnih sprememb, ampak jim samo sledi?

Kaj pravi znanost...

Oceani se segrevajo in voda v glavnem postaja bolj kisla, kar ogroža prehranjevalno verigo.

Trditev skeptikov...

Majhni temperaturni porasti v zadnjih 25 letih in v zadnjem stoletju so povsem običajne naravne spremembe, do katerih je v preteklosti že večkrat prišlo. To majhno segrevanje je nastalo zaradi naravnih sprememb globalnih morskih tokov, ki nastajajo zaradi sprememb v slanosti. Spreminjanje oceanskih tokov še razmeroma slabo poznamo in razumemo. Človeštvo je zelo malo ali celo sploh ni vplivalo na zadnje temperaturne spremembe. Ne moremo vplivati na to! (William Gray).

V BBC-jevem intervjuju iz leta 2000 lahko preberemo sledeče. William M. Gray, eden vodilnih svetovnih strokovnjakov za tropske ciklone, je jasno potrdil, da drži dejstvo, da se Zemlja segreva zaradi toplote, ki se sprošča iz oceanov. Na žalost je njegovo stališče o oceanih in njihovi vlogi pri globalnem segrevanju v nasprotju z objavljenimi znanstvenimi trditvami na to temo. Gray verjame, da je globalno segrevanje - ki mu sam pravi »majhno segrevanje« - zelo verjetno »posledica naravnega spreminjanja globalnih oceanskih tokov in ti se spreminjajo zaradi nihanj slanosti morske vode.«

Grayjeve trditve so vprašljive, kajti čeprav so se oceani segreli, bi se morali po fizikalnih zakonih tudi ohladiti, ko bi toploto oddali v ozračje in ga segreli.

Kar 80 % toplote ekosistemov na Zemlji je uskladiščene v oceanih. Ti pa postajajo vse toplejši (glej prispevek "Ocean cooling: skeptic arguments drowned by data"). Če bi se oceani ohlajali zaradi oddane toplote ozračju, bi lahko izmerili tudi druge spremembe, na primer spremembe morske gladine zaradi krčenja vode ob ohlajanju. Zaenkrat pa ni nobenih pokazateljev, podprtih z dejstvi, ki bi kazali na temperaturne spremembe, ki bi nastajale zaradi toplote iz oceanov. Dobro bi bilo tudi omeniti, da Gray do sedaj še ni objavil ali ponudil nobenih dokazov te svoje teorije, torej so njegovi pogledi čiste domneve.

Trditve, da prihaja do globalnega segrevanja zaradi sproščanja toplote iz oceanov v ozračje, ne podpira nobeno empirično dejstvo ali enakovreden znanstveni izsledek.

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us